FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍItalDent  /  1 Ortodoncie  /  1.11. AMCOP Funkční aktivátory  /  1.11.07. Spolupráce | Logopedie v ČR

Spolupráce | Logopedie v ČR

Mgr. Čefelínová | LOGOPEDIE Brno

Mgr. Julie Čefelínová - vedoucí logoped, oddělení klinické logopedie FN USA Brno. Specializuje se mimo jiné na diagnostiku a terapii osob s rozštěpovou vadou. V logopedické ambulanci se věnuje také klientům s opožděným vývojem řeči, myofunkční poruchou a dalšími poruchami řeči a jazyka. Úzce také spolupracuje s MUDr. Ivanou Halačkovou.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

Mgr. Dufková | LOGOPEDIE

Mgr. Markéta Dufková - klinická logopedie. Zaměřuje se na poskytování komplexní logopedické péče pro děti i dospělé. S více než 20 lety zkušeností se stala také spolupracujícím terapeutem při funkční léčbě aktivátory AMCOP. Se svými dvěma pracovišti má volné kapacity pro spolupráci s ortotontisty z blízkého regionu, kteří se aktivně věnují této léčbě.

Výrobce:  -