FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍItalDent  /  1 Ortodoncie  /  1.11. AMCOP Funkční aktivátory

AMCOP Funkční aktivátory

AMCOP - Elastodoncie a postura

Okluze, estetika a minimálně invazivní přístup jsou hlavními diskutovanými tématy v moderní stomatologii. Velmi důležitým faktorem je postura, neboť lidské tělo je komlexní systém. Aparátky AMCOP slučují přednosti všech existujících funkčních aktivátorů a jsou vhodné pro funkční a individualizovanou léčbu pacienta.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

AMCOP Aktivátory - popis

Aktivátory AMCOP - plně elastický a termoplastický materiál, tvrdosti podle Shorea 51 a 60, nedeformují se. Video popisující jednotlivé charakteristiky aparátků. Přizpůsobit a tvarovat aparátek je možné zanořením do horké vody...viz dále

Výrobce:  Micerium S.p.A.

5 klinických případů

5 klinických případů - dr. Filippo Cardarelli, možnost vytisknout.

Výrobce:  G&H Orthodontics

Aktivátory - I. třída | KULATÁ ČELIST

Bioaktivátory pro 1. třídu jsou zdravotnické prostředky a dělí se na 4 modely související s charakteristikou obličeje a typem vhodné terapie pro pacienta. FIALOVÝ (model C) aktivátor je vhodný pro širokou a kulatou čelist s nízkým patrem, typický obrys obličeje zaoblený s krátkým profilem. Brachycefalický kraniální index.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

Aktivátory - I. třída | OBDÉLNÍKOVÁ ČELIST

Bioaktivátory pro 1. třídu jsou zdravotnické prostředky a dělí se na 4 modely související s charakteristikou obličeje a typem vhodné terapie pro pacienta. ČERVENÝ (model 0S) aktivátor je přizpůsobený obdélníkovému tvaru čelisti, obličej s výraznými rysy, předsunutým čelem a prominentními mandibulárními úhly, čtvercovou bradou. Mesocefalický kraniální index.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

Aktivátory - I. třída | OGIVÁLNÍ ČELIST

Bioaktivátory pro 1. třídu jsou zdravotnické prostředky a dělí se na 4 modely související s charakteristikou obličeje a typem vhodné terapie pro pacienta. ŽLUTÝ (model F) aktivátor je přizpůsobený ogiválnímu tvaru čelisti (protáhlé, s úzkým a vysokým patrem) typické pro osoby vysokého vzrůstu s protáhlým obličejem. Dolichocefalický kraniální index.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

Aktivátory - I. třída | OVÁLNÁ ČELIST

Bioaktivátory pro 1. třídu jsou zdravotnické prostředky a dělí se na 4 modely související s charakteristikou obličeje a typem vhodné terapie pro pacienta. MODRÝ (model S) aktivátor je přizpůsobený oválnému a harmoničtějšímu tvaru čelisti s typickým oválným tvarem obličeje. Mesocefalický kraniální index.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

Aktivátory - II. třída

Bioaktivátor pro II. Angleovu třídu je zdravotnický prostředek indikovaný k léčbě retrognatie s velmi dobrým ortopedickým účinkem. Přední část nákusné hrany dolní čelisti posouvá dolní čelist tak, že řezáky tvoří body kontaktu na sobě, čímž dochází k prodloužení mandibuly s následnou rekondicí TMK.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

Aktivátory - III. třída

Bioaktivátor pro III. Angleovu třídu je zdravotnický prostředek indikovaný k léčbě mandibulárních protruzí, retrudovaným postavením horních řezáků, často v obráceném skusu. Mnohdy doprovázené atypickým polykáním. Horní řezáky dosedají na přední kluznou rovinu nákusné desky a současně je vyvíjen tlak v zadní rovině oblouku brzdící růst mandibuly.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

Aktivátory BABY a DĚTSKÉ

Baby a dětské aktivátory pro dočasnou a smíšenou dentici (již od 2,5 let). U dětí je prevence prvním krokem léčby a také nástrojem k docílení jejich psychologicko-fyzické pohody. Bez nutnosti pořizovat otisk, pouze na základě jednoduchého intraorálního měření nebo pomocí voskového otisku pro určení velikosti oblouků. Typ D a DC (s dudlíkovým úchopem).

Výrobce:  Micerium S.p.A.

Aktivátory ELASTOOSAS

Bioaktivátor typu ELASTOOSAS je zdravotnický prostředek vhodný pro pacienty, kteří dýchají ústy. Je indikován pro uvolnění dýchacího traktu prostřednictvím specifického funkčního působení, podstatně redukujícího chrápání a epizody spánkové apnoe.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

Aktivátory INTEGRAL PLUS

Bio aktivátor typu INTEGRAL PLUS je elastodontický zdravotnický prostředek, který se používá současně s nasazeným fixním aparátkem v horní a dolní čelisti. Čelisti jsou ve fázi zarovnávání zubních prvků pomocí fixů.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

Aktivátory OPEN

Bio aktivátor typu OPEN je elastodontický zdravotnický prostředek, který léčí čelisti skeletální malokluze typu OPEN BITE (otevřený skus), což bývá způsobeno určitými chybnými návyky, jako např. atypické polykání a specifické dekompenzace kranio-mandibulárního skeletálního charakteru.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

AMCOP - Materiál a metodika

Aparát využívá jemné třídimenzionální síly, takové, které působí v orální kavitě. Léčba je překvapivě jednoduchá, inovativní a neinvazivní. Výsledky jsou rychlé, přirozené a hlavně stabilní. V preventivní ortodoncii dokáže aparát vyléčeit většinu ortodontických problémů (90 %).

Výrobce:  Micerium S.p.A.

AMCOP a dysfunkce TMK

Při komplexní problematice TMK dysfunkcí existují specifické indikace.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

AMCOP šablony a jak měřit

Jak správně zvolit velikost a šablony velikostí všech typů aktivátorů.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

Bc. Andrová | Fyzioterapeut | Brno

Bc. Lada Andrová, fyzioterapeut a instruktorka funkčního pohybu. Při terapiích nahlíží na klienta jako na celek, včetně psychické stránky. Říká, že totiž existuje velmi blízké spojení mezi psychikou, dechem a pohybovým aparátem. Specializuje se rovněž na temporomandibulární kloub, fascie v myofasciálních řetězcích, neboť "vše souvisí se vším", jak říká.

Výrobce:  -

Chadimová, MUDr. | Ortodoncie Litomyšl

MUDr. Marie Chadimová - specialistka oboru ortodoncie. Ortodontická klinika paní doktorky byla založena v roce 2001 v Litomyšli a pro velký zájem pacientů otevřela v roce 2013 druhou ordinaci ve Svitavách. Do své praxe zařadila rovněž Elastodontickou léčbu pomocí aparátků AMCOP.

Výrobce:  -

Druhá třída, 11 let

Pacient 11 let, II. skeletální třída, případ po 12 měsících.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

Druhá třída, 12 let

Pacient 12 let, II. skeletální třída, případ po 12 měsících.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

Druhá třída, 8 let

Pacient 8 let, II. skeletální třída, případ po 12 měsících.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

Druhá třída, 9 let

Pacient 9 let, II. skeletální třída, případ po 12 měsících.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

Druhá třída, 9 let

Pacient 9 let, II. skeletální třída, případ po 12 měsících - s laskavým zapůjčením Dr. Filippo Cardarelli. Případ poprvé publikován v ČR: Stomateam č. 1/2021, Dental Tribune - Czech & Slovak Edition.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Stomatologická klinika - specializované ortodontické oddělení je klinickým pracovištěm 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Velká část péče je věnována ortodontické léčbě a léčbě dětí a dospělých pacientů s vrozenými vývovojovými vadami obličeje (rozštěpy, hemifaciální mikrosomie, syndromy, těžké skeletální vady obličeje).

Výrobce:  -

Frenulektomie diodovým laserem

Frenulektomie diodovým laserem. Frenulektomie bývá mnohdy nevyhnutelná, zvláště pak u rostoucích pacientů.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

GULÍKOVÁ, MUDr. | DENTAL-ŠTÚDIO Trenčín

MUDr. Alena Gulíková špecialistka v obore čeľustnej ortopédiePraktikuje tež neinvazívne terapie a inovatívne prístupy liečby. Aplikuje poznatky z modernej ortodoncie doplnené o každoročne získané najnovšie poznatky z ortodontických konferencií a školení.

Výrobce:  -

Halačková, MUDr. | Ortodoncie Brno

MUDr. Ivana Halačková - specialista oboru ortodoncie s vyšší specializací. Zabývá se ortodontickou léčbou dětí, dorostu a dospělých, a to ve dvou ambulancích. Iniciativně se zajímá o neinvazivní přístupy léčby a dlouhodobě se věnuje celostnímu přístupu léčby celého stomatognátního systému, neboť úzce souvisí s funkčností a posturou (postavením těla). Je propagátorkou široké mezioborové spolupráce.

Výrobce:  -

Havličková MDDr. | Ortodoncie Neratovice

MDDr. Kamila Havličková - specialista oboru ortodoncie. Poskytuje komplexní ortodontickou léčbu pro děti i dospělé. Nově zavedla do své praxe funkční léčbu pomocí ortodontických aktivátorů AMCOP.

Výrobce:  -

IVANOV, MUDr. | ORTHOPRAGUE s.r.o.

MUDr. Ilija Christo Ivanov - specialista oboru ortodoncie. Je propagátorem inovativních a neinvazivních přístupů léčby. Neustále se vzdělává doma i v zahraničí a rád uvádí nejnovější poznatky do své klinické praxe. Orthoprague s.r.o. je pilotní ordinací, která praktikuje léčbu inovativními aparátky A.M.C.O.P. Objednat se můžete na nezávaznou vstupní konzultaci.

Výrobce:  -

JAK OBJEDNAT - SORTIMENT

Jednoduchý přehled sortimentu - a jak objednat. Vytiskněte si a ponechte v dosahu tak, abyste mohli snadno doplňovat chybějící typy aktivátorů.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

JAKUBOVÁ, MUDr. | AZS-KAPEDENT Nitra

MUDr. Katarína Jakubová  - vedúci lekár čel'ustný ortopéd. Autorka projektu Dialógy o ortodoncii a Ortodontická teória v praxi, prednášajůca na odborných čel'ustno-ortopedických školeniach. Zúčastňuje sa na mnohých odborných ČO školeniach a kongresoch na Slovensku a v zahraničí.


Výrobce:  -

Kavec MDDr. | Petramed s.r.o. Čadca

stránky v přípravě

Výrobce:  -

Kolář, MUDr. | Ortodoncie Praha

MUDr. Vladimír Patrik Kolář - specialista oboru ortodoncie. Pokračuje v rodinné tradici MUDr. Vladimíra Koláře a MUDr. Marie Kolářové. Ve své ordinaci provádí léčbu fixními aparátky pro děti i dospělé. Neustále se vzdělává a nově nabyté poznatky rád zavádí do své praxe.

Výrobce:  -

Kopřivová, MUDr. | Ortodoncie Příbram

MUDr. Jana Kopřivová - specialista oboru ortodoncie. Ve své ordinaci poskytuje kompletní ortodontickou léčbu pro děti a dospělé pacienty. Neustále se vzdělává a nově nabyté poznatky ráda zavádí do své praxe. Iniciativně se zajímá o neinvazivní přístupy léčby a dlouhodobě se věnuje celostnímu přístupu léčby celého stomatognátního systému, neboť úzce souvisí s funkčností a posturou (postavením těla).

Výrobce:  -

Matulíková, MUDr. | Ortodoncie Zlín

MUDr. Sylva Matulíková - specialista oboru ortodoncie. Má mnohaleté zkušenosti s ortodontickou léčbou dětí, dorostu a dospělých. Rovněž se zajímá o neinvazivní přístupy léčby a úzce spolupracuje se specialisty z jiných oborů, zvláště pak fyzioterapie a logopedie. Celostní pohled na pacienta pak zúročuje společným přístupem k léčbě nejen postavení těla, funkce ale i závěsného aparátu v kombinaci s logopedickými nácviky.

Výrobce:  -

Mgr. Bláhová | Fyzioterapeut | Praha

Mgr. Hana Bláhová, fyzioterapeut. Nejčastěji využívá principy vývojové kineziologie a další funkční principy. Metody viscerální manipulace, neurální  manipulace a kraniosakrální terapie se jí nejvíce osvědčily, neboť tím lze jemně, avšak efektivně ošetřit nejen svaly, klouby a fascie, ale i ovlivnit funkci vnitřních orgánů a komplexní fungování celého těla. Specializuje se rovněž na nemoci čelistního kloubu.

Výrobce: 

Mgr. Čefelínová | LOGOPEDIE Brno

Mgr. Julie Čefelínová - vedoucí logoped, oddělení klinické logopedie FN USA Brno. Specializuje se mimo jiné na diagnostiku a terapii osob s rozštěpovou vadou. V logopedické ambulanci se věnuje také klientům s opožděným vývojem řeči, myofunkční poruchou a dalšími poruchami řeči a jazyka. Úzce také spolupracuje s MUDr. Ivanou Halačkovou.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

Mgr. Dufková | LOGOPEDIE Konice

Mgr. Markéta Dufková - klinická logopedie. Zaměřuje se na poskytování komplexní logopedické péče pro děti i dospělé. S více než 20 lety zkušeností se stala také spolupracujícím terapeutem při funkční léčbě aktivátory AMCOP. Se svými dvěma pracovišti má volné kapacity pro spolupráci s ortotontisty z blízkého regionu, kteří se aktivně věnují této léčbě.

Výrobce:  -

Mgr. Šafránková | Speciální pedagog | Brno

Mgr. Lea Šafránková - speciální pedagog, terapeut a certifikovaná "Multiplikatorin MFT sTArs" pro Českou republiku. Poskytuje odbornou péči s propojením všech dosavadních zkušeností, dovedností a schopností. Neustále se vzdělává a aktivně vyhledává nejnovější poznatky a trendy v oboru, které pak nadšeně aplikuje ve své praxi.

Výrobce:  -

Moňoková, MDDr. | VANDENT s.r.o. Bardejov

MDDr. Ivana Moňoková, zubný lekár špecializovaný v odbore čeľustná ortopédia pre deti, dorast a dospelých. Poskytuje liečbu fixnými aj snímateľnými aparátmi. Nikdy nie je neskoro začať sa usmievať a preto sú vítaní pacienti všetkých vekových kategórií. Sleduje trendy a využíva rokmi overené metódy, ale aj moderné postupy.

Výrobce:  -

Mrvová, MUDr. | Ortodoncie Litoměřice

MUDr. Martina Mrvová - specialista oboru ortodoncie. Poskytuje kompletní ortodontickou léčbu pro děti a dospělé. Diagnostikuje a léčí ortodontické vady chrupu pomocí snímacích nebo fixních aparátů. Nově zavedla do své praxe funkční léčbu pomocí ortodontických aktivátorů AMCOP.

Výrobce:  -

NAGYOVÁ, MUDr. | CAMPI HS s.r.o. Košice

MUDr. Miroslava NAGYOVÁ - špecialistka v obore čeľustnej ortopédie. Je dlhodobou propagátorkou neinvazívnej terapie a inovatívnych prístupov liečby. Aplikuje poznatky z modernej ortodoncie doplnené o každoročne získané najnovšie poznatky z ortodontických konferencií a školení.

Výrobce:  -

NOVÁKOVÁ MDDr. | FamilyOrtho s.r.o. Bratislava

MDDr. Anna Nováková, Ph.D. - čel'ustný ortopéd. Moderná ambulancia poskytujúca čeľustnoortoedickú liečbu deťom i dospelým. Sleduje nové trendy a zaviedla tiež liečbu ortodontickými funkčnými aktivátormi AMCOP.

Výrobce:  -

Odborné články a sdělení

Odborné články a sdělení k léčbě aparátky A.M.C.O.P. Dva nejnovější články publikované v ČR v českém jazyce (StomaTeam/Dental Tribune 1/2021) a StomaTeam (elektronicky 2/2022). Rovněž vědecké články v anglickém jazyce ke stažení zde.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

Oulická, MUDr. | Rovnátka s.r.o. Plzeň

MUDr. Jana Oulická a MDDr. Petra Seidlová - specialistky oboru ortodoncie. Jsou 1. plně digitální ortodontickou praxí v Česku. Společnost Rovnátka s.r.o. byla založena v roce 2006 a od té doby každý rok vyléčili stovky pacientů. Mají v týmu již dvě specilaizované ortodontistky, které jsou zárukou profesionální péče. Nově se můžete informovat na léčbu ortodontickými aktivátory AMCOP.

Výrobce:  -

Pacientka 57 let

Pacientka 57 let, případ po 18 měsících - deficit v otevírání úst, bruxismus, hluboký skus (60%), předsunutá horní čelist 1 cm, bolesti hlavy.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

Petrová, MUDr. | Ortodoncie Praha

 MUDr. Jaroslava Petrová - specialista oboru ortodoncie. Léčba fixními i snímacími rovnátky pro děti i dospělé. Nově se můžete informovat na léčbu ortodontickými aktivátory AMCOP.

Výrobce:  -

Postura a mezioborová spolupráce

Multidisciplinární spolupráce - spolu s dosažením normokluze pomocí elastodontické terapie je také možné korigovat držení těla a v některých případech jsou pro urychlení a zlepšení léčby užitečné dokonce i fyzioterapie nebo osteopatická terapie. Mnohdy je vhodná také spolupráce s logopedem.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

Použití a funkční cviky

Léčba ve spojení s funkčními cvičeními, doporučení, údržba.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

Procházková, MUDr. | Ortodoncie Praha

MUDr. Ivana Procházková, CSc. - specialista oboru ortodoncie. Ve své ordinaci provádí léčbu fixními aparátky pro děti i dospělé. Neustále se vzdělává a nově nabyté poznatky ráda zavádí do své praxe.

Výrobce:  -

První třída, 10 let

Pacient 10 let, I. skeletální třída, případ po 12 měsících.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

První třída, 18 let

Pacient 18 let, I. skeletální třída, případ po 10 měsících.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

První třída, 25 let

Pacient 25 let, I. skeletální třída, případ po 6 měsících.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

První třída, 27 let

Pacient 27 let, I. skeletální třída, případ po 8 měsících.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

Rendeková, MUDr. | Ortodoncie Cheb

MUDr. Katarína Rendeková - specialista oboru ortodoncie. Soukromá ortodontická ambulance poskytující kompletní ortodontickou terapii. Léčí dětské i dospělé pacienty. Nově také funkčními aktivátory AMCOP.

Výrobce:  -

Šimůnková, MDDr. | ORTODONCIE MĚLNÍK

MDDr. Veronika Šimůnková (Patočková) - specialista oboru ortodoncie. Specializuje se na komplexní přístup k léčbě anomálnií postavení zubů a čelistí a jejich uvedením do správných poloh. Nejnovější poznatky zavádí i do své progresivní klinické praxe Kliniky U zámku na Mělníku. Je propagátorkou inovativních a neinvazivních přístupů léčby.

Výrobce:  -

Sirotková MDDr. | Ortodentik s.r.o. Bratislava

MDDr. Martina Sirotková a MDDr. Štefan Kavec v tíme čelustnej ortopédie Ortodentik s.r.o. (MUDr. Ireny Klímovej) sledujú trendy a využívajú rokmi overené metódy, ale aj moderné postupy. Veľmi ich oslovila elastodonticka liečba pomocou bioaktivátorov AMCOP. Liečbu ortodontickými aktivátormi AMCOP zeviedli aj do praxe.

Výrobce:  -

Sonogová MUDr. | Esteam dent s.r.o. Poprad

MUDr. Zuzana Sonogová špecialistka v obore čeľustnej ortopédiePraktikuje tež neinvazívne terapie a inovatívne prístupy liečby. Vel'mi jej oslovila elastodontická liečba pomocou bioaktivátorov AMCOP. To sú strojčeky, ktoré už od mliečnych zubov dokážu priaznivo vplývať na celkový vývoj a rast pacienta.

Výrobce:  -

Šťástková MUDr. | OrtoJih s.r.o Čes. Budějovice

MUDr. Ing. Kateřina Šťástková - specialista oboru ortodoncie. Poskytuje komplexní ortodontickou léčbu pro děti i dospělé. Velký důraz klade na včasnou ortodontickou léčbu zaměřující se na prevenci. Nově zavedla do své praxe funkční léčbu pomocí ortodontických aktivátorů AMCOP.

Výrobce:  -

Stomatologie Odstrčil | Brno

Velmi profesionální a přátelský kolektiv, kde velmi rádi pomohou při nutné frenulektomii. Ošetření malých dětí laserem se vůbec nemusíte obávat.

Výrobce:  -

Švábová, MUDr. | Ortodoncie Praha

MUDr. Miroslava Švábová, CSc. - specialista oboru ortodoncie. Poskytuje komplexní ortodontickou léčbu pro děti i dospělé. Nově zavedla do své praxe funkční léčbu pomocí ortodontických aktivátorů AMCOP. 

Výrobce:  -

Třetí třída, 28 let

Pacient 28 let, III. skeletální třída, případ po 12 měsících.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

Třetí třída, 4 roky

Pacient 4 roky, III. skeletální třída, případ po 8 měsících - s laskavým zapůjčením Dr. Filippo Cardarelli.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

Třetí třída, 5 let

Pacient 5 let, III. skeletální třída, případ po 12 měsících.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

Třetí třída, 5 let

Pacient 5 let, III. skeletální třída, případ po 12 měsících - s laskavým zapůjčením Dr. Filippo Cardarelli.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

Úpravy aparátku | jak a čím

Aparátek nesmí zranit rty nebo dásně. Stane-li se tak, je nutné provést jednoduché úpravy aparátku. Vhodnost úpravy aparátku je na volbě ošetřujícího ortodontisty. Ten zváží i další případný dIskomfort, jako silný tlak, kontrakce, bolest zubů, úst, krku bolest zad atd. To vše lze snadno odstranit také patřičnou adaptací aparátku.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

Úpravy aparátku | jaké pomůcky koupit

Pro modifikaci aparátků AMCOP doporučujeme zakoupit některé pomůcky. A co je nejvhodnější? Hořák, děrovací kleště, ostré nůžky... Podívejte se...

Výrobce:  Micerium S.p.A.

Urbanová MDDr. | Ortodoncie Praha

MDDr. Kateřina Urbanová - specialistka oboru ortodoncie. Poskytuje komplexní ortodontickou léčbu pro děti i dospělé. O elastodontickou léčbu se zajímala již v době postgraduálního studia a po atestaci ji rovněž zavedla do své praxe.

Výrobce:  -

Videa | Webináře

Záznam webinářů - úvod do léčby a další... Tlumočený do ČJ nebo v AJ.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

Výrobce | web v AJ a IT

Chcete-li vědět více, pak můžete shlédnout webové stránky výrobce - a to jak v anglickém, tak v italském jazyce.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

Zámečníková, MDDr. | Stará Turá

MDDr. Eva Zámečníková špecialistka v obore čeľustnej ortopédiePraktikuje tež neinvazívne terapie a inovatívne prístupy liečby. Medzi ne patrí aj liečba bioaktivatormi AMCOP. To sú strojčeky, ktoré už od mliečnych zubov dokážu priaznivo vplývať na celkový vývoj a rast pacienta.

Výrobce:  -

Zeptali jste se...

Chcete začít léčit pomocí AMCOP? Nejste si jisti jaký aparátek zvolit? Potřebujete poradit? Pomůžeme Vám! Na Vaše dotazy rád odpoví mentor a vědecký manažer projektu AMCOP, autor nové ortodontické techniky léčby rostoucích pacientů a dospělých: Elastodontická terapie - dr. Filippo Cardarelli. S ním i tým odborníků výrobce. Některé dotazy jsme pro Vás vybrali už nyní...

Výrobce:  Micerium S.p.A.