FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍItalDent  /  O nás


O firmě ItalDent

Společnost ItalDent vznikla v roce 2002 s cílem nabídnout zubním lékařům zajímavé výrobky z oblasti estetické stomatologie, zejména kompozitních materiálů. Šíří svého portfolia se však snaží reagovat na aktuální potřeby stomatologů. Proto neustále rozšiřuje spektrum nabízených výrobků i služeb, například do oblasti ortodoncie.

Při pětileté působnosti na trhu představuje novou firemní identitu, jejíž nejviditelnější změnou je nový logotyp. Dynamika, modernost, a zároveň pohodlí a péče – to jsou základní atributy, které v sobě nese nový logotyp.

Desetiletou působnost na trhu symbolicky uzavírá tvorbou nových webových stránek, které se přibližují potřebám zákazníka. Zákazník najde nejen strukturovanou produktovou řadu, ale velký prostor je věnován i vzdělávání, odborným článkům a také přidaným hodnotám, kterými  ItalDent naplňuje vizi pomáhat ve zvyšování kvality klinické práce v zubním lékařství, a tudíž ve zlepšování  zubní péče o pacienty (univerzitní soutěž studentů, sponzorství  vzdělávacích akcí apod.

ItalDent s.r.o. was founded in 2002 with the aim to offer interesting products from esthetic dentistry, expecially filling composite products. The Enamel Plus composite has been introduced to the Czech professionals being a leading composite line in the  international market. Howewer with the costantly growing assortment the company seeks to respond to the current needs of the dentists. The range of offered products expanded also to the field of Orthodontics. The enthusiasm of the company is shown in the new corporate identity rapresented by a new logotype. Dynamic and modern, it offers comfort and care to the customers. Also the website is more and more closer to the customers‘ needs. The customer will find there not only the structured product range of assortment, but big space is also dedicated to education, articles of professionals and added values – the vision of ItalDent is to assist and improve clinical treatment and thus to support dental care (by JAT – student competition Jules Allemand Trophy, sponsorship of educational events etc.). The main aim is to offer modern and advanced products and techniques to  make professionals able to obtain the best clinical results.


ItalDent INFO - NEPRAVIDELNÝ ELEKTRONICKÝ MAILING

Vztah se zákazníky stavíme na partnerství, jehož součástí je také přidaná hodnota nadstandardních služeb. Za nedílnou součást své činnosti proto považujeme poradenství a péči o vzdělávání zubních specialistů, informace o novinkách a trendech v zubním lékařství a v neposlední řadě i informace o aktuálních akčních nabídkách.

Máte-li zájem o zasílání zpráv (v souladu s ustanovením zákona č. 480/2004 Sb.), napište nám: info@italdent.cz

Naše INFO zprávy Vám budou v budoucnu zasílány nepravidelně, maximálně 1 - 2x měsíčně a velikost každé zprávy nepřekročí 50 kB, do těla e-mailu nebudou zahrnuty žádné grafické prvky. Každá zpráva bude samozřejmě obsahovat krátký návod k odhlášení odběru sdělení, pokud se v budoucnu rozhodnete jinak.