FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍItalDent  /  Služby


Služby

ODBORNÁ POMOC PŘI SPRÁVĚ A ÚDRŽBĚ VÝPOČETNÍ TECHNIKY

* výběr vhodné nové výpočetní techniky, zároveň možnost ekologické likvidace vysloužilého elektrozařízení
* instalace a údržba stávajícího technického a programového vybavení, zálohování a bezpečnost dat
* návrh a realizace lokální datové sítě včetně připojení do internetu

POMOC PŘI ZAVEDENÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE S POJIŠŤOVNAMI (např. Portál ZP, VZP atd.) A DALŠÍMI SUBJEKTY STÁTNÍ SPRÁVY

* získání kvalifikovaného certifikátu
* registrace na portálech zdravotních pojišťoven
* příprava podkladů pro hlášení výkonů (dávky, fakturace)

SERVIS

* zajišťujeme záruční a pozáruční servis všech přístrojů, které máme v prodeji.

CENY

Hodinová sazba u zákazníka: 750,- Kč
Cestovné: 12,- Kč / km je počítáno od hranic Prahy
Ceny oprav: závisí na rozsahu oprav a cenách náhradních dílů. ItalDent si vyhrazuje právo zaslat přístroj k opravě výrobci, je-li to nutné a trvá-li na tom výrobce. Zákazník je o celkových nákladech na opravu informován předem.

S Vašimi požadavky se obracejte na:

Ing. Daniel Huraj

Manažer pro servis a informační technologie
GSM: +420 603 510 051
e-mail: dan.huraj@italdent.cz