FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍItalDent  /  Služby


Služby

BTK - bezpečnostně technická kontrola malých zdravotnických prostředků

  • Na malé přístroje, pokud jsou připojeny do elek. přívodu a je v prohlášení o shodě, resp. v návodu uvedeno, že se jedná o ZP určité rizikové třídy, je nutné provádět periodickou BTK. Není-li stanoveno v návodu výrobce, určuje frekvenci provádění BTK zákon, a to max. 24 měsíců od poslední BTK. BTK může provádět pouze firma mající registraci na www.rzpro.cz a pracovník firmy má platný certifikát výrobce a vyhovuje současně vyhlášce č. 50/1978 Sb.
  • Provádíme v periodě 2 let na žádost zákazníka, který u nás zakoupil ZP, a to na základě oprávnění poskytnuté výrobcem
  • Týká se sortimentu zboží v naší nabídce (polymerační lampy, nahřívačky kompozit, náhlavního světla na lupové brýle včetně připojených zdrojů)
  • Cena: 1.089,- Kč (včetně DPH)
  • Cena zahrnuje: vyzvednutí ZP u zákazníka, provedení BTK a odeslání ZP zákazníkovi

POZN: BTK a SERVIS polymeračních lamp R&S (např. EasyLight) zajišťuje autorizovaný výhradní dovozce pro ČR. Je nám líto, ale z důvodu úmrtí našeho servisního technika už nemáme platnou certifikaci o provedeném zaškolení pro servis a novou už  z důvodu platného přímého zastoupení nelze získat. Se svými požadavky se, prosím, obracejte přímo na:
Ing. Antonín Sklář, Obchodní ředitel, Janouch-Dental s.r.o., sklar@janouch-dental.cz, tel. +420 602 586 507.
Děkujeme za pochopení.SERVIS - hodinová sazba servisních prací

  • Servis, opravy a čištění zdravotnických prostředků
  • Týká se sortimentu zboží v naší nabídce
  • Hodinová sazba - počítá se i započtená hodina
  • Cena: 450,- Kč (včetně DPH)
  • Cena zahrnuje pouze servis, dopravné se účtuje samostatně