FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ
ItalDent  /  Vzdělávání - Domácí akce

Vzdělávání

Společnost ItalDent pravidelně organizuje vzdělávací akce. Zve také přední školitele ze zahraničí a podporuje jejich účast na akcích pořádaných jinými subjekty v České republice.  Naše dlouhodobě pořádané kurzy jsou aktualizovány v závislosti na nových poznatcích, trendech a zkušenostech - přinášíme vždy něco nového, a tak zaznamenáme i opakovanou účast ze strany zubních odborníků.

   Snahou je přiblížit českým odborníkům přednášející světové úrovně. Vzdělávací aktivity ItalDent soustředí i na vědy mimo zubní obory, které jsou však neméně podstatné: psychologie, ekonomické vědy a marketing.

Domácí akce

Modelace laterálního úseku

aneb "Snadno a rychle?" Výplně v laterálním úseku tvoří většinu naší práce. Cíl tohoto převážně praktického kurzu je jasný - co nejvíce zjednodušit všechny kroky zhotovení výplně od preparace až po leštění. Teoretická část klade důraz na správnou anatomii zubů a na to, jak znalosti zúročit při modelaci hrbolků tak, aby se minimalizovala nutnost artikulačních zábrusů. Tipy jak matricovat a klínkovat, výběr separačních kroužků a matric, jak vyrobit okluzální razítko či silikonový klíč - jednoduché pomůcky.

Praktikám je věnovaná podstatná část dne - různé techniky modelace a práce s fotokompozitem pro dosažení co nejlepšího funkčního a estetického výsledku v co nejkratším čase. Účastníci si odnesou "mega model". Kapacita kurzu 16 osob

PROGRAMY:

Praha, Hotel Absolutum:
5. 10. 2018
| kurz obsazen | program
6. 10. 2018 | kurz obsazen |
program

7. 10. 2018 | kurz obsazen | program

Nový Jičín, Wellness hotel Abácie:
12. 10. 2018 | kurz obsazen | program
13. 10. 2018 | kurz obsazen | program

14. 10. 2018 | kurz obsazen | program

Kdo:

MDDr. Michal Czyž

Kdy:

5+6+7+12+13+14.10.

Kde:

Praha, Nový Jičín

Počet kreditů: 5      Cena: 5.500,- Kč

Kontakt:

Ing. Pavlína Čertykovcev

+420 774 090 236


Nepřímá kompozitní onlej

Teoretický kurz s praktickým nácvikem modelace / cementace onlej na modelu. Tandem špičkových profesionálů se detailně věnuje a navzájem doplňuje svá sdělení s cílem komplexně zhodnotit kritéria pro nepřímé restaurace. Souhrnné know-how pro PZL (detaily blíže v programu). Každý účastník obdrží ZDARMA sklovinu BioFunction (5 g) + Flow Bio UD3 (1 g) v hodnotě 2.040,- Kč

Kapacita kurzu 20 osob

PROGRAM:
po
drobné informace zde

Kdo:

MUDr. Daniel Svoboda

MUDr. Jan Vojík

Kdy:

27. 10. 2018

Kde:

Praha, Hotel Absolutum

Počet kreditů: 5      Cena: 5.500,- Kč

Kontakt:

Ing. Pavlína Čertykovcev

+420 774 090 236


Stratifikace ve frontálním úseku

aneb "Nezáleží na metodě, ale na výsledku"Pokud plánujeme rekonstrukci frontálního úseku, potom musíme věnovat velkou pozornost pečlivému naplánování jednotlivých kroků samotného výkonu. Je to důležitá podmínka uspokojivého výsledku. Je samozřejmé,  se nelze pustit do této přestavby bez základních znalostí anatomie této oblasti. Proto bude první část přednášky věnována anatomii a základním estetickým pravidlům. Na základě ujasnění těchto teoretických předpokladů budeme pokračovat v praktické modelaci, na kterou bude zaměřena převážná část tohoto kurzu.

Kdo chce, donese si extrahovaný naturální zub.
Kapacita kurzu 16 osob

PROGRAM:

Praha | Hotel Absolutum
10. 11. 2018 | program
11. 11. 2018 | program

Nový Jičín | Wellness hotel Abácie
23. 11. 2018 | program

24. 11. 2018 | kurz obsazen | program

Kdo:

MDDr. Michal Czyž

Kdy:

10.+11.11. | 23.+24.11.

Kde:

Praha | Nový Jičín

Počet kreditů: 5      Cena: 4.900,- Kč

Kontakt:

Ing. Pavlína Čertykovcev

+420 774 090 236


Čtyřruční práce

ČTYŘRUČNÍ PRÁCE...ANEB ČTYŘI RUCE UDĚLAJÍ VÍCE PRÁCE. Nový kurz organizovaný MUDr. Tomášem Vaňkem Vás přivede do ordinace "in vivo" uvidíte - a na vlastní uši uslyšíte...

... jak pracovat profesionálně, efektivně, elegantně
    a zdravě
... jak minimalizovat riziko přenosu infekce v ordinaci
... jak koncipovat zubní praxi z hlediska architektonicko-
    stavebního, uspořádání nábytku, křesla atp.

Po absolvování kurzu budete okamžitě schopni
začít pracovat a myslet jinak

Kurz se koná ve studiu dentální estetiky
MUDr. Tomáše Vaňka

Více informací zde

Lektor je autorem článku ve Stomateamu č. 2/2018, zde

Kdo:

MUDr. Tomáš Vaněk

Kdy:

24. 11. 2018

Kde:

Jihlava

Počet kreditů: 0      Cena: 9.000,- a 6.000,-

Kontakt:

Ing. Pavlína Čertykovcev

+420 774 090 236