FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍItalDent  /  1 Ortodoncie  /  1.11. AMCOP Funkční aktivátory  /  1.11.06. Spolupráce | Orto v SR

Spolupráce | Orto v SR

GULÍKOVÁ, MUDr. | DENTAL-ŠTÚDIO Trenčín

MUDr. Alena Gulíková špecialistka v obore čeľustnej ortopédiePraktikuje tež neinvazívne terapie a inovatívne prístupy liečby. Aplikuje poznatky z modernej ortodoncie doplnené o každoročne získané najnovšie poznatky z ortodontických konferencií a školení.

Výrobce:  -

JAKUBOVÁ, MUDr. | AZS-KAPEDENT Nitra

MUDr. Katarína Jakubová  - vedúci lekár čel'ustný ortopéd. Autorka projektu Dialógy o ortodoncii a Ortodontická teória v praxi, prednášajůca na odborných čel'ustno-ortopedických školeniach. Zúčastňuje sa na mnohých odborných ČO školeniach a kongresoch na Slovensku a v zahraničí.


Výrobce:  -

Kavec MDDr. | Petramed s.r.o. Čadca

stránky v přípravě

Výrobce:  -

Moňoková, MDDr. | VANDENT s.r.o. Bardejov

MDDr. Ivana Moňoková, zubný lekár špecializovaný v odbore čeľustná ortopédia pre deti, dorast a dospelých. Poskytuje liečbu fixnými aj snímateľnými aparátmi. Nikdy nie je neskoro začať sa usmievať a preto sú vítaní pacienti všetkých vekových kategórií. Sleduje trendy a využíva rokmi overené metódy, ale aj moderné postupy.

Výrobce:  -

NAGYOVÁ, MUDr. | CAMPI HS s.r.o. Košice

MUDr. Miroslava NAGYOVÁ - špecialistka v obore čeľustnej ortopédie. Je dlhodobou propagátorkou neinvazívnej terapie a inovatívnych prístupov liečby. Aplikuje poznatky z modernej ortodoncie doplnené o každoročne získané najnovšie poznatky z ortodontických konferencií a školení.

Výrobce:  -

NOVÁKOVÁ MDDr. | FamilyOrtho s.r.o. Bratislava

MDDr. Anna Nováková, Ph.D. - čel'ustný ortopéd. Moderná ambulancia poskytujúca čeľustnoortoedickú liečbu deťom i dospelým. Sleduje nové trendy a zaviedla tiež liečbu ortodontickými funkčnými aktivátormi AMCOP.

Výrobce:  -

Sirotková MDDr. | Ortodentik s.r.o. Bratislava

MDDr. Martina Sirotková a MDDr. Štefan Kavec v tíme čelustnej ortopédie Ortodentik s.r.o. (MUDr. Ireny Klímovej) sledujú trendy a využívajú rokmi overené metódy, ale aj moderné postupy. Veľmi ich oslovila elastodonticka liečba pomocou bioaktivátorov AMCOP. Liečbu ortodontickými aktivátormi AMCOP zeviedli aj do praxe.

Výrobce:  -

Sonogová MUDr. | Esteam dent s.r.o. Poprad

MUDr. Zuzana Sonogová špecialistka v obore čeľustnej ortopédiePraktikuje tež neinvazívne terapie a inovatívne prístupy liečby. Vel'mi jej oslovila elastodontická liečba pomocou bioaktivátorov AMCOP. To sú strojčeky, ktoré už od mliečnych zubov dokážu priaznivo vplývať na celkový vývoj a rast pacienta.

Výrobce:  -

Zámečníková, MDDr. | Stará Turá

MDDr. Eva Zámečníková špecialistka v obore čeľustnej ortopédiePraktikuje tež neinvazívne terapie a inovatívne prístupy liečby. Medzi ne patrí aj liečba bioaktivatormi AMCOP. To sú strojčeky, ktoré už od mliečnych zubov dokážu priaznivo vplývať na celkový vývoj a rast pacienta.

Výrobce:  -