FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍItalDent  /  1 Ortodoncie  /  1.11. Funkční aparátky | Šrouby

Funkční aparátky | Šrouby

Easy-Fit® Jumper

Easy-Fit® Jumper funkční aparátek pro II. třídu používaný za současně probíhající terapie a ve spojení s jakoukoliv preskripcí fixních rovnátek a/nebo oblouků. Bez nutnosti spolupráce pacienta. Jednoduchá spolupráce s laboratoří. Nasazení v jedné návštěvě pacienta.

Výrobce:  Forestadent

SARA® Concept

SARA® Concept - Sabbagh Advanced Repositioning Appliance (inovovaná alternativa kombinuje výhody SUS/Herbst a Jasper Jumper). Teleskopický, non-compliance aparátek, bez nutné spolupráce s laboratoří. Tři základní pilíře konceptu: SARA Spring, SARA First, SARA Splint. Aparátek se instaluje bez jakékoli přídavné aktivace.

Výrobce:  Forestadent