FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍItalDent  /  1 Ortodoncie  /  1.11. AMCOP Funkční aktivátory  /  1.11.03. Články | webináře

Články | webináře

Odborné články a sdělení

Odborné články a sdělení k léčbě aparátky A.M.C.O.P. Dva nejnovější články publikované v ČR v českém jazyce (StomaTeam/Dental Tribune 1/2021) a StomaTeam (elektronicky 2/2022). Rovněž vědecké články v anglickém jazyce ke stažení zde.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

Videa | Webináře

Záznam webinářů - úvod do léčby a další... Tlumočený do ČJ nebo v AJ.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

Výrobce | web v AJ a IT

Chcete-li vědět více, pak můžete shlédnout webové stránky výrobce - a to jak v anglickém, tak v italském jazyce.

Výrobce:  Micerium S.p.A.