FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍItalDent  /  1 Ortodoncie  /  1.11. AMCOP Funkční aktivátory  /  1.11.02. Aktivátory

Aktivátory

Aktivátory - I. třída | KULATÁ ČELIST

Bioaktivátory pro 1. třídu jsou zdravotnické prostředky a dělí se na 4 modely související s charakteristikou obličeje a typem vhodné terapie pro pacienta. FIALOVÝ (model C) aktivátor je vhodný pro širokou a kulatou čelist s nízkým patrem, typický obrys obličeje zaoblený s krátkým profilem. Brachycefalický kraniální index.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

Aktivátory - I. třída | OBDÉLNÍKOVÁ ČELIST

Bioaktivátory pro 1. třídu jsou zdravotnické prostředky a dělí se na 4 modely související s charakteristikou obličeje a typem vhodné terapie pro pacienta. ČERVENÝ (model 0S) aktivátor je přizpůsobený obdélníkovému tvaru čelisti, obličej s výraznými rysy, předsunutým čelem a prominentními mandibulárními úhly, čtvercovou bradou. Mesocefalický kraniální index.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

Aktivátory - I. třída | OGIVÁLNÍ ČELIST

Bioaktivátory pro 1. třídu jsou zdravotnické prostředky a dělí se na 4 modely související s charakteristikou obličeje a typem vhodné terapie pro pacienta. ŽLUTÝ (model F) aktivátor je přizpůsobený ogiválnímu tvaru čelisti (protáhlé, s úzkým a vysokým patrem) typické pro osoby vysokého vzrůstu s protáhlým obličejem. Dolichocefalický kraniální index.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

Aktivátory - I. třída | OVÁLNÁ ČELIST

Bioaktivátory pro 1. třídu jsou zdravotnické prostředky a dělí se na 4 modely související s charakteristikou obličeje a typem vhodné terapie pro pacienta. MODRÝ (model S) aktivátor je přizpůsobený oválnému a harmoničtějšímu tvaru čelisti s typickým oválným tvarem obličeje. Mesocefalický kraniální index.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

Aktivátory - II. třída

Bioaktivátor pro II. Angleovu třídu je zdravotnický prostředek indikovaný k léčbě retrognatie s velmi dobrým ortopedickým účinkem. Přední část nákusné hrany dolní čelisti posouvá dolní čelist tak, že řezáky tvoří body kontaktu na sobě, čímž dochází k prodloužení mandibuly s následnou rekondicí TMK.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

Aktivátory - III. třída

Bioaktivátor pro III. Angleovu třídu je zdravotnický prostředek indikovaný k léčbě mandibulárních protruzí, retrudovaným postavením horních řezáků, často v obráceném skusu. Mnohdy doprovázené atypickým polykáním. Horní řezáky dosedají na přední kluznou rovinu nákusné desky a současně je vyvíjen tlak v zadní rovině oblouku brzdící růst mandibuly.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

Aktivátory BABY a DĚTSKÉ

Baby a dětské aktivátory pro dočasnou a smíšenou dentici (již od 2,5 let). U dětí je prevence prvním krokem léčby a také nástrojem k docílení jejich psychologicko-fyzické pohody. Bez nutnosti pořizovat otisk, pouze na základě jednoduchého intraorálního měření nebo pomocí voskového otisku pro určení velikosti oblouků. Typ D a DC (s dudlíkovým úchopem).

Výrobce:  Micerium S.p.A.

Aktivátory ELASTOOSAS

Bioaktivátor typu ELASTOOSAS je zdravotnický prostředek vhodný pro pacienty, kteří dýchají ústy. Je indikován pro uvolnění dýchacího traktu prostřednictvím specifického funkčního působení, podstatně redukujícího chrápání a epizody spánkové apnoe.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

Aktivátory INTEGRAL PLUS

Bio aktivátor typu INTEGRAL PLUS je elastodontický zdravotnický prostředek, který se používá současně s nasazeným fixním aparátkem v horní a dolní čelisti. Čelisti jsou ve fázi zarovnávání zubních prvků pomocí fixů.

Výrobce:  Micerium S.p.A.

Aktivátory OPEN

Bio aktivátor typu OPEN je elastodontický zdravotnický prostředek, který léčí čelisti skeletální malokluze typu OPEN BITE (otevřený skus), což bývá způsobeno určitými chybnými návyky, jako např. atypické polykání a specifické dekompenzace kranio-mandibulárního skeletálního charakteru.

Výrobce:  Micerium S.p.A.