FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍItalDent  /  2 Stomatologie  /  2.11. Nástroje a přístroje  /  2.11.04 Pískovačky

Pískovačky

DENTO-PREP

Pískovačka - pro přípravu povrchu kompozitních hmot, keramiky a kovových konstrukcí před cementováním

Výrobce:  Ronvig

DUST-CABINET

Vytváří ochrannou zónu pro práci s pískovačkou

Výrobce:  Ronvig