FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍItalDent  /  2 Stomatologie  /  2.11. Nástroje a přístroje  /  2.11.05 Intraligament stříkačka

Intraligament stříkačka

PAROJECT®

Injekční stříkačka pro lokální intraligamentární anestezii

Výrobce:  Ronvig