FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍItalDent  /  2 Stomatologie  /  2.17. Různé

Různé

ASA Instant Ice - chladivý obklad

ASA Dental - jednorázové chladicí obklady. Balení 25 sáčků z netkané textilie. Účinek se aktivuje stlačením. Teplota -8°C

Výrobce:  ASA Dental

PRIMA Instant Ice

Jednorázové chladicí obklady, dvě velikosti, prodej jednotlivě. Sáček se aktivuje stlačením a přiložením. Obsahuje směs dusíkatých solí a vody.

Výrobce:  Vetro