FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍItalDent  /  2 Stomatologie  /  2.11. Nástroje a přístroje  /  2.11.01 Ohřívačky kompozit

Ohřívačky kompozit

Ease-IT

Přístroje Ease-IT zahřívájí kompozit ve stříkačkách i v jednotlivých kompulích na ideální klinickou teplotu. Teploty ohřevu 40°+ 50°+ 60°C.

Výrobce:  Ronvig

ENA HEAT

Ohřívačka kompozit - dvě nastavitelné teploty.

Výrobce:  Micerium