FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍItalDent  /  2 Stomatologie  /  2.10. Otiskování  /  2.10.09. Aplikační systémy

Aplikační systémy

Aplikační stříkačky na silikony

Jednorázové aplikační stříkačky z polyetylénu na otiskovací hmoty. Balení 50 ks.

Výrobce:  ASA Dental

Míchací a orální kanyly

Míchací koncovky pro silikony, balení 48 ks (3 druhy pro ordinační A-silikon, 1 druh pro laboratorní A-silikon), orální kanyly, balení 60 ks (2 druhy).

Výrobce:  Lascod

Míchací pistole - silikony

Aplikační míchací pistole na A-silikony (GHENESYL/OKLUREST)

Výrobce:  Lascod

Míchací pistole - silikony

Aplikační míchací pistole na A-silikony

Výrobce:  Vetro