FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍItalDent  /  2 Stomatologie  /  2.10. Amalgám  /  2.10.02. Kelímky na amalgám

Kelímky na amalgám

ASA kelímky na amalgám

Umožňují nabrat amalgám do aplikační pistole bez kontaktu s pokožkou

Výrobce:  ASA Dental