FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍItalDent  /  2 Stomatologie  /  2.04. Bonding & Etching  /  2.04.05. Adheze kov a keramika

Adheze kov a keramika

ENA ETCH REPAIR

SET na opravu keramiky  - s obsahem 9,6 % kyseliny fluorovodíkové. Ve spojení se Silan Porcelain Primer tvoří vynikající řadu vazebného systému na keramický základ (můstky a korunky z keramiky, v ortodoncii kovové zámky na povrchy z keramiky či keramické zámky). Systém obsahuje také ochranný lak a kanyly.

Výrobce:  Micerium

ENA TENDER REPAIR

Adhezivní systém na opravu keramiky a kovu - bez obsahu kyseliny. Systém obsahuje samopolymerující bonding na kovovou strukturu a opákní pasty na kov a keramiku.

 

Výrobce:  Micerium

RELIANCE Metal Primer

Primer pro adhezi na kovový základ - zlato, amalgám, ocel a akrylová provizoria. Výrobce orto adhezív Reliance Orthodontics. Lahvička 8 ml

Výrobce:  Reliance Orthodontics

RELIANCE Plastic Conditioner

Kondicionér pro lepení plastových orto zámků, nebo lepení velkých akrylových ortodontických aparátků. Používá se také na lepení zámků na rekonstruované zuby z kompozita. Lahvička 10 ml

Výrobce:  Reliance Orthodontics

RELIANCE Porcelain Conditioner

Kondicionér pro adhezi na keramické korunky (keramika, lithium disilikát, zircon). První krok před aplikací ASSURE PLUS případně leptadla na bázi kyseliny fluorovodíkové. Lahvička 8 ml

Výrobce:  Reliance Orthodontics