FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍItalDent  /  2 Stomatologie  /  2.01. Enamel Plus HFO  /  2.01.05. HFO Flow

HFO Flow

HFO - Flow

Flow kompozit o nízké viskozitě ze systému Enamel Plus HFO

Výrobce:  Micerium