FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍItalDent  /  1 Ortodoncie  /  1.02. Dráty  /  1.02.05. Estetické | Forestadent

Estetické | Forestadent

Bio Cosmetic®

BioCosmetic® oblouky jsou první oblouky barvy zubu, které zůstávají konstatně bílé a tím umožňují dlouhodobé nasazení jednoho oblouku. Poskytují ten největší komfort, neboť jejich základ tvoří superelastické NiTi oblouky. Oblouky vykazují jemné síly a rychlejší léčbu díky jejich extrémně nízké silové úrovni.

Výrobce:  Forestadent

Titanol® Cosmetic

Titanol® Cosmetic oblouky barvy zubu.

Výrobce:  Forestadent