FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ
ItalDent  /  Vzdělávání  /  Zahraniční akce

Vzdělávání

Společnost ItalDent pravidelně organizuje vzdělávací akce. Zve také přední školitele ze zahraničí a podporuje jejich účast na akcích pořádaných jinými subjekty v České republice.  Naše dlouhodobě pořádané kurzy jsou aktualizovány v závislosti na nových poznatcích, trendech a zkušenostech - přinášíme vždy něco nového, a tak zaznamenáme i opakovanou účast ze strany zubních odborníků.

   Snahou je přiblížit českým odborníkům přednášející světové úrovně. Vzdělávací aktivity ItalDent soustředí i na vědy mimo zubní obory, které jsou však neméně podstatné: psychologie, ekonomické vědy a marketing.

Zahraniční akce

3rd Annual Orthodontic Symposium

Solutions and Treatments of hard orthodontic biomechanics cases from complex to simple!

Srdečně zveme všechny zákazníky a vážné zájemce na
3. výroční ortodontické sympozium do Lisabonu.

Registrace: Jana Pochvalovská, tel: 774 656 646
                   jana.pochvalovska@italdent.cz

Účast ZDARMA pro limitovaný počet účastníků - nutno registrovat nejpozději do 1. 5. 2018

Dopravu a ubytování si každý zajistí sám.
V hotelu speciální ubytovací ceny pro účastníky.

Více informací zde:

 

Kdo:

Dr. Massimo Lupoli, Florence Dr. Bruno Oliva, Rome

Dr. Sara C. Cervera, Valencia

Kdy:

25. - 26. 5. 2018

Kde:

Lisabon, Tivoli Oriente Hotel

Počet kreditů: 0      Cena: ZDARMA

Kontakt:

jana.pochvalovska@italdent.cz

+420 774 656 646