FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ
ItalDent  /  Vzdělávání  /  Odborné publikace, DVD

Vzdělávání

Vítejte v sekci VZDĚLÁVÁNÍ. V levém modrém MENU si zvolte, zda Vás zajímá DOMÁCÍ akce (organizovaná v ČR), nebo námi doporučená ZAHRANIČNÍ akce (obvyklým jazykem je angličtina BEZ překladu do ČJ).
Novinkou jsou také ON-LINE webináře, které bývají s mezinárodní účastí a jsou tudíž řazeny v zahraničních akcích.
Přihlášení je snadné, a to e-mailem na kontaktní osobu uvedenou u akce.

Odborné publikace, DVD


Dr. R. G. "Wick" Alexander
The 20 Principles of Alexander Discipline

Cena:3.500,- Kč bez DPH

The 20 Principles of Alexander Discipline

Podrobný popis Alexandrovy disciplíny shrnutých do "dvaceti principů" léčby. Kuchařka, která podá podrobný návod těm, kteří chtějí praktikovat unikátní systém, který je podložen více než 25 letou praxí a výzkumem. Jednoduchá a logická technologie postupů adaptovaných na současné trendy, tzv. "protokol" léčby, kterým dosáhnete výtečných výsledků. Bohaté ilustrace, kde pacienti jsou mnohdy podchycení v čase i tří generací (!).VANINI, Mangani, Klimovskaia
Svazek 2 knih

Svazek 2 knih
Cena: 12.000,- Kč bez DPH

Conservative Restoration in Anterior Teeth

(Konzervativní restaurace frontálních zubů)

Škola anatomické stratifikace Dr. Vaniniho je proslulá nejen v Evropě, ale i v zámoří, např. USA. Představujeme Vám dvousvazkové dílo kolektivu autorů Vanini, Mangani, Klimovskaia. Každý díl má téměř 400 stran a je tvořen 4 kapitolami.
První díl se věnuje nauce o kompozitních materiálech, o jejich složení, klasifikaci, indikacích. Další kapitoly jsou postupně věnovány barvě zubů, její analýze, adhezi kompozitních materiálů k tvrdým zubním tkáním i zásadám polymerace světlem. Poslední nejobsáhlejší kapitola je o technice anatomické stratifikace.
Druhý díl se věnuje morfologii a mikromorfologii zubů, nepřímým technikám a jejich jednotlivým klinickým indikacím. Poslední dvě kapitoly zmiňují "gingivální architekturu" a bělení, jakožto neodmyslitelné součásti estetiky.
Za vyzdvihnutí stojí velké množství mimořádně kvalitní a detailní fotodokumentace.

Kniha je v anglickém jazyce.

Vaniniho škola na DVD
Kolekce 3 DVD

Kolekce 3 DVD
Cena: 3.000,- Kč bez DPH

Praktická demonstrace pracovního postupu anatomické stratifikace. Zhodnocení problému, výběr barvy, preparace, adhezivní příprava, stratifikace, vypracování makro a mikromorfologie povrchu zubu, zakončení, leštění.
DVD 1 Přímá rekonstrukce vitálního zubu
DVD 2 Konzervativní rekonstrukce nevitálního zubu
DVD 3 Kompozitní fazeta

V tuto chvíli není k dispozici.