FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ
ItalDent  /  Vzdělávání  /  Odborné publikace, DVD

Vzdělávání

Společnost ItalDent pravidelně organizuje vzdělávací akce. Zve také přední školitele ze zahraničí a podporuje jejich účast na akcích pořádaných jinými subjekty v České republice.  Naše dlouhodobě pořádané kurzy jsou aktualizovány v závislosti na nových poznatcích, trendech a zkušenostech - přinášíme vždy něco nového, a tak zaznamenáme i opakovanou účast ze strany zubních odborníků.

   Snahou je přiblížit českým odborníkům přednášející světové úrovně. Vzdělávací aktivity ItalDent soustředí i na vědy mimo zubní obory, které jsou však neméně podstatné: psychologie, ekonomické vědy a marketing.

Všeobecné podmínky storna kurzů:
- 7 - 5 dní před akcí - bude účtováno 20 % kurzovného
- 4 - 2 dny před akcí - bude účtováno 50 % kurzovného
- 1 - 0 dní před akcí / nedostavení se na akci - bude účtováno 100 % kurzovného

Mimořádné storno podmínky pro kurzy v období pandemie (platné od 20. 4. 2020 do odvolání):
- více než 15 dní před akcí - bez storno poplatku
- 14 - 5 dní před akcí - bude účtováno 50 % kurzovného
- 4 - 0 dní před akcí / nedostavení se na akci - bude účtováno 100 % kurzovného

Odborné publikace, DVD


Dr. R. G. "Wick" Alexander
The 20 Principles of Alexander Discipline

Cena:3.500,- Kč bez DPH

The 20 Principles of Alexander Discipline

Podrobný popis Alexandrovy disciplíny shrnutých do "dvaceti principů" léčby. Kuchařka, která podá podrobný návod těm, kteří chtějí praktikovat unikátní systém, který je podložen více než 25 letou praxí a výzkumem. Jednoduchá a logická technologie postupů adaptovaných na současné trendy, tzv. "protokol" léčby, kterým dosáhnete výtečných výsledků. Bohaté ilustrace, kde pacienti jsou mnohdy podchycení v čase i tří generací (!).VANINI, Mangani, Klimovskaia
Svazek 2 knih

Svazek 2 knih
Cena: 12.000,- Kč bez DPH

Conservative Restoration in Anterior Teeth

(Konzervativní restaurace frontálních zubů)

Škola anatomické stratifikace Dr. Vaniniho je proslulá nejen v Evropě, ale i v zámoří, např. USA. Představujeme Vám dvousvazkové dílo kolektivu autorů Vanini, Mangani, Klimovskaia. Každý díl má téměř 400 stran a je tvořen 4 kapitolami.
První díl se věnuje nauce o kompozitních materiálech, o jejich složení, klasifikaci, indikacích. Další kapitoly jsou postupně věnovány barvě zubů, její analýze, adhezi kompozitních materiálů k tvrdým zubním tkáním i zásadám polymerace světlem. Poslední nejobsáhlejší kapitola je o technice anatomické stratifikace.
Druhý díl se věnuje morfologii a mikromorfologii zubů, nepřímým technikám a jejich jednotlivým klinickým indikacím. Poslední dvě kapitoly zmiňují "gingivální architekturu" a bělení, jakožto neodmyslitelné součásti estetiky.
Za vyzdvihnutí stojí velké množství mimořádně kvalitní a detailní fotodokumentace.

Kniha je v anglickém jazyce.

Vaniniho škola na DVD
Kolekce 3 DVD

Kolekce 3 DVD
Cena: 3.000,- Kč bez DPH

Praktická demonstrace pracovního postupu anatomické stratifikace. Zhodnocení problému, výběr barvy, preparace, adhezivní příprava, stratifikace, vypracování makro a mikromorfologie povrchu zubu, zakončení, leštění.
DVD 1 Přímá rekonstrukce vitálního zubu
DVD 2 Konzervativní rekonstrukce nevitálního zubu
DVD 3 Kompozitní fazeta

V tuto chvíli není k dispozici.