FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ
ItalDent  /  Fórum profesionálů  /  Spolupráce s univerzitami

Fórum profesionálů

Vztah se zákazníky stavíme na partnerství, a proto v této sekci přinášíme přidanou hodnotu, kterou se snažíme naplňovat vizi pomáhat ve zvyšování kvality klinické práce v zubním lékařství, a tudíž ve zlepšování zubní péče o pacienty. 

Najdete zde zahraniční odborníky, které jste již měli možnost v České republice potkat. Dále domácí odborníky, kteří obecně podporují vzdělávací aktivity a jsou nám nejen názorovou pomocí, ale v závislosti na nových poznatcích, trendech a zkušenostech dokážeme rychleji reagovat na potřeby zubních odborníků v oblasti profesního vzdělávání. 

Každoročně podporujeme univerzitní soutěž studentů Jules Allemand Trophy a sponzorujeme mnoho vzdělávacích aktivit.  

Spolupráce s univerzitami

ItalDent se snaží přispívat ke vzdělávání budoucích profesionálů v oblasti estetické stomatologie. Každoročně proto podporuje studentskou soutěž Jules Allemand Trophy, věnovanou praktické aplikaci techniky anatomické stratifikace dr. Lorenza Vaniniho. Svoji šikovnost, znalosti a talent v ní porovnávají mladí specialisté ze všech českých, celkem z 12 zahraničních univerzit (Česká rep., Slovenská rep., Polsko, Rusko, Francie, Maďarsko, Portugalsko, Španělsko, Německo, Litva, Turecko a Bulharsko). V roce 2013 se poprvé účastnili také studenti z devíti italských univerzit.
Soutěž je tříkolová: univerzitní, republiková a mezinárodní. Na výherce mezinárodní soutěže čeká odměna v podobě 3-měsíční stáže zdarma na klinice konzervačního zubního lékařství a endodoncie univerzity v Chieti, Itálii - pod vedením profesora Camillo D'Argangelo a jeho týmu. Výherce italského týmu naopak čeká podobný pobyt na jedné z renomovaných evropských univerzit.
Mezinárodní soutěž je podporována firmou Micerium SpA, výrobcem kompozitních sytémů řady Enamel Plus HFO, HRi a Function.


Ročník 2019/2020
Ročník 2020/2021

16. a 17. ročník JAT

spojené republikové kolo
díky koronavirové pandemii

                    

Ročník 2018/2019

15. ročník JAT


           

Ročník 2017/2018
(PDF, 705 kB)                                  

14. ročník JAT

Ročník 2016/2017
(PDF, 643 kB)          

13. ročník JAT                                      

Ročník 2013/2014
(PDF, 759 kB)

10. ročník JAT

Ročník 2012/2013
(PDF, 396 kB)

9. ročník JAT


Ročník 2011/2012
(PDF, 427 kB)

8. ročník JAT

Ročník 2010/2011
(PDF, 411 kB)

7. ročník JAT

Ročník 2009/2010
(PDF, 374 kB)

6. ročník JAT

Ročník 2008/2009
(PDF, 107 kB)

5. ročník JAT

Ročník 2007/2008
(PDF, 213 kB)

4. ročník JAT

 

Ročník 2006/2007
(PDF, 202 kB)

3. ročník JAT

 

Ročník 2005/2006
(PDF, 157 kB)

2. ročník JAT

 

Ročník 2004/2005
(PDF, 28 kB)

1. ročník JAT