FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ
ItalDent  /  Fórum profesionálů  /  Zahraniční odborníci

Fórum profesionálů

Vztah se zákazníky stavíme na partnerství, a proto v této sekci přinášíme přidanou hodnotu, kterou se snažíme naplňovat vizi pomáhat ve zvyšování kvality klinické práce v zubním lékařství, a tudíž ve zlepšování zubní péče o pacienty. 

Najdete zde zahraniční odborníky, které jste již měli možnost v České republice potkat. Dále domácí odborníky, kteří obecně podporují vzdělávací aktivity a jsou nám nejen názorovou pomocí, ale v závislosti na nových poznatcích, trendech a zkušenostech dokážeme rychleji reagovat na potřeby zubních odborníků v oblasti profesního vzdělávání. 

Každoročně podporujeme univerzitní soutěž studentů Jules Allemand Trophy a sponzorujeme mnoho vzdělávacích aktivit.  

Zahraniční odborníci

Společnost ItalDent podporuje a sama organizuje účast světových specialistů na akcích pořádaných v České republice. Představujeme vám odborníky, s kterými jste měli již možnost se seznámit.

Vystudoval s vyznamenáním v oboru stomatologie a zubní protetika. Specializaci v ortodoncii zakončil také s vyznamenáním na škole Universitá degli studi di Milano. Odborný asistent v oboru dětské stomatologie na univerzitě v Miláně do října 2019. Autor publikací v národních i mezinárodních odborných časopisech. Autor nové ortodontické techniky léčby rostoucích pacientů a dospělých: Elastodontická terapie


Lorenzo Vanini, zubní lékař původem z Itálie, praktikující ve Švýcarsku, autor několika zásadních knih a článků o estetických rekonstrukcích z kompozitní pryskyřice, inovátor, ale také klavírista a skladatel. Opakovaně zvaný přednášející v ČR, naposledy na Dental Summitu v roce 2020.


Doktor D´Arcangelo je profesorem na univerzitě v Chieti v Itálii na klinice zubního lékařství, je členem vědeckého týmu univerzity, přednostou a vedoucím oddělení konzervačního zubního lékařství a endodoncie, specialistou v endodoncii a záchovné stomatologii.


Vyučoval na institutu zubních techniků v Savoně, Itálie, pořádá mnoho přednášek a speciálních kurzů jak v Itálii, tak v Evropě. Specializoval se na nepřímé estetické rekonstrukce při použití materiálů nových generací, spolupracuje s mnoha výrobci na vývoji a výzkumu nových materiálů a technologií a přispěl k vývoji materiálu Enamel Plus Tender a Enamel Plus TEMP. Daniele Rondoni byl v Česku již mnohokrát. Autor mnoha článků v mezinárodních odborných časopisech, autor „Multistratification techniques in ceramic“.


Získal titul v oboru zubní lékařství, specializaci v oboru ortodoncie a doktorát (Ph.D) v oboru orální vědy na Neapolské univerzitě "Federico II".


Doktor Velo vystudoval lékařství na univerzitě v Padově. Své vzdělání doplnil posléze ještě studiem stomatologie na univerzitě ve Veroně a ortodoncie na univerzitě ve Ferraře. Poté absolvoval postgraduální kurzy lingvální ortodoncie v Cagliari, záchovné ortodontické stomatologie na univerzitě v Pavii a ortodoncie pro dospělé pacienty, opět na ferrarské univerzitě. V současné době je hostujícím profesorem na katedře ortodoncie tamtéž.


Vystudoval stomatologii na univerzitě v Anconě (Itálie) v roce 1991. Vzdělání si doplnil tříletým postgraduálním studiem na univerzitě v Ženevě (Švýcarsko), kde obdržel certifikát „Licencié en Médicine Dentaire“ (u prof. J. Holze a prof. Urs Belsera). Od roku 1998 působí prof. Rapelli také jako výzkumný pracovník a od roku 2005 je profesorem a specialistou na protetickém oddělení univerzity Polytechnic University of Marche – Ancona.


Prof. Antonio Pelliccia přednáší Ekonomiku a organizaci společností na Universitá Cattolica del Sacro Cuore di Roma v Římě na Fakultě zubního lékařství a protetiky. Dále přednáší Ekonomiku a řízení na Universitá Vita e Salute Ospedale S. Raffaele v Miláně na Fakultě dentální hygieny.


Pracuje na univerzitě „Tor Vergata“ v Římě, aktivní člen Italské akademie konzervační stomatologie, člen Italské endodontické společnosti, člen Italské společnosti konzervační stomatologie, člen American Academy of Operative Dentistry, člen American Academy of Gold Foil Operators.