FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ
ItalDent  /  Fórum profesionálů  /  Domácí odborníci

Fórum profesionálů

Vztah se zákazníky stavíme na partnerství, a proto v této sekci přinášíme přidanou hodnotu, kterou se snažíme naplňovat vizi pomáhat ve zvyšování kvality klinické práce v zubním lékařství, a tudíž ve zlepšování zubní péče o pacienty. 

Najdete zde zahraniční odborníky, které jste již měli možnost v České republice potkat. Dále domácí odborníky, kteří obecně podporují vzdělávací aktivity a jsou nám nejen názorovou pomocí, ale v závislosti na nových poznatcích, trendech a zkušenostech dokážeme rychleji reagovat na potřeby zubních odborníků v oblasti profesního vzdělávání. 

Každoročně podporujeme univerzitní soutěž studentů Jules Allemand Trophy a sponzorujeme mnoho vzdělávacích aktivit.  

Domácí odborníci

Představujeme vám lékaře, kteří systém Enamel Plus HFO dobře znají. Většina z nich s ním pracuje už od roku 2002, kdy se začal dovážet do Česka. „Enamel“ se za tu dobu stal nejen jejich pracovním nástrojem, ale také důvodem, proč se setkávají na odborné i přátelské úrovni.

V roce 2007 začal naplno spolupracovat se soukromou stomatologickou klinikou D.C.M. v Hradci Králové. Zde působil již od roku 2001, kdy paralelně prohluboval své zkušenosti a znalosti při výuce studentů na Stomatologické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové (Konzervační oddělení) a v Dentálním centru dr. Mounajjeda tamtéž.


Po úspěšném absolvování studia nastoupila doktorka Chládková v roce 1997 na Stomatologickou kliniku Fakultní nemocnice Plzeň, kde dosud pracuje jako odborná asistentka na protetickém oddělení. Doktorka Chládková přednáší studentům o estetické stomatologii na univerzitě v Plzni.


Po promoci roku 1980 nastoupil docent Peřinka na stomatologickou kliniku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze jako interní vědecký aspirant. Po složení atestace I. a II. stupně obhájil r. 1986 kandidátskou disertační práci a nastoupil na oddělení záchovné stomatologie jako odborný asistent. V roce 2007 získal docenturu na základě své habilitační práce Základy klinické endodoncie.


Docentka Roubalíková vystudovala Lékařskou fakulta UJEP v Brně, kde získala atestace prvního a druhého stupně v oboru stomatologie. Vzdělání si dále doplnila na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Doktorát získala v roce 2004 prací Kompozitní fazety a docenturu pak na základě své habilitační práce nazvané Kompozitní materiály v estetice frontálního úseku chrupu.


Po ukončení studia na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové v roce 1978 nastoupila jako obvodní stomatoložka pro děti, dorost a dospělé v Novém Městě pod Smrkem a Frýdlantě v Čechách. Po roce změnila své působiště a pracovala na obvodě Prahy 9 a později Prahy 4.


Po úspěšném absolvování studia na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1991 nastoupil do zubní praxe doktora Dauma v Novém Boru. Od roku 1993 pracoval v zubní ordinaci NsP v Roudnici nad Labem.


Po dokončení studia na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové v roce 1995 nastoupil na Stomatologickou kliniku Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Po dobu čtyř let pracoval na protetickém oddělení stomatologické kliniky jako odborný asistent. Podílel se na teoretické i praktické výuce studentů, od ledna 1996 vedl teoretickou a praktickou výuku zahraničních studentů 1. a 2. ročníku v anglickém jazyce.


Studia na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové ukončil doktor Vaněk v roce 1987 a o čtyři roky později absolvoval atestaci I. stupně na Masarykově univerzitě Brně. V roce 1994 si otevřel soukromou praxi v Jihlavě, takzvaně „na zelené louce“.