FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍItalDent  /  3 Laboratoře  /  3.03. Lešticí systém

Lešticí systém

Enamel Plus SHINY - Příslušenství laboratoře

Příslušenství lešticího systému pro laboratorní použití

 

Výrobce:  Micerium

Enamel Plus SHINY - SETY laboratoře

Kompletní lešticí systém Enamel Plus Shiny obsahuje všechny potřebné pasty i brusné a lešticí příslušenství, a to jak pro ordinace, tak i pro laboratoře

 

Výrobce:  Micerium