FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍItalDent  /  3 Laboratoře  /  3.03. Lešticí systém  /  3.03.02. Příslušenství

Příslušenství

Enamel Plus SHINY - Příslušenství laboratoře

Příslušenství lešticího systému pro laboratorní použití

 

Výrobce:  Micerium