FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Aktivátory ELASTOOSAS

Bioaktivátor typu ELASTOOSAS je zdravotnický prostředek vhodný pro pacienty, kteří dýchají ústy. Je indikován pro uvolnění dýchacího traktu prostřednictvím specifického funkčního působení, podstatně redukujícího chrápání a epizody spánkové apnoe.


Funkční bioaktivátor ElastoOsas je určený k léčbě nočního chrápání, spánkové apnoe. Aparátek je vyroben z lékařského materiálu s termoelastickými vlastnostmi a jeho účelem je uvolnit dýchací cesty prostřednictvím specifického funkčního působení, které zajišťuje ElastoOsas, a podstatně tak omezit chrápání a epizody spánkové apnoe.

Podstata léčby: použitím aktivátoru bude možné dosáhnout lepší ventilace vzduchu dostatečným otevřením oblasti hltanu a celé oblasti ústní. Lepší ventilace vzduchu nakonec omezí vibrace uvuly.

 

Jak poznat pacienta s touto vadou? Má často v noci potíže s dýcháním, je často nastydlý, dýchací pauzy, často ho ráno bolí hlava. Dětský pacient je mnohdy hyperaktivní, pomalu roste (jsou málo okysličené = neprospívají v růstu). Nemá-li dítě dobré dýchání, nesnese aparátek v ústech. Je třeba nejprve spravit dýchání (např. lze aparátek upravit i dírkami).

Vlastnosti:

 • Aktivátory jsou z odlišného materiálu, než ostatní aparátky.                                                 Brožura v AJ:
 • Aktivátor má schopnost expandovat a zároveň posouvat mandibulu.
 • Dostupné jsou ve velikostech 3, 4, 5.
 • Pro děti od 6 let a výše - jen jediná forma oblouku.

Indikace:

 • kontrakce horního oblouku
 • přítomnost mono/laterálního crossbite
 • retruzní mandibula
 • redukce objemu dýchání horními dýchacími cestami
 • dýchání ústy
 • bruxismus (noční skřípání zubů)
 • určité problémy s napětím nervosvalové povahy
 • svalové bolesti hlavy u predisponovaných pacientů

V jiných případech se tento aktivátor nepoužívá. Jeho pomocí lze dospět k dobré interkuspidaci a zároveň pracujeme na dentální úrovni.

Léčebný protokol u chrápajících dospělých pacientů:

V našem těle nejvíce tloustne jazyk (nikoliv břicho) = je třeba malá dieta + malá aplikace laseru (viz druhý den přednášky kurzu Elastodontická a funkční terapie/záznam kurzu)

Kontraindikace:

 • pacienti s kloubními potížemi (TMK)
 • vážné 2. a 3. třídy
 • open bite
 • vážný deep bite
 • zuby s výraznou parodontální pohyblivostí
 • zjevný zánět dásní (gingivitis)

Aktivátory jsou dostupné ve třech velikostech a jsou od sebe odlišeny barevně a kódy uvedenými na přední pravé straně dolní clony. Nejmenší velikost je malinově červená, střední velikost je fialově modrá, velká velikost je tyrkysově zelená.

 

Jak správně měřit? Podívejte se sem...

Jak mohu aktivátor modifikovat? Podívejte se sem...