FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ
ItalDent  /  Vzdělávání - Domácí akce

Vzdělávání

Společnost ItalDent pravidelně organizuje vzdělávací akce. Zve také přední školitele ze zahraničí a podporuje jejich účast na akcích pořádaných jinými subjekty v České republice.  Naše dlouhodobě pořádané kurzy jsou aktualizovány v závislosti na nových poznatcích, trendech a zkušenostech - přinášíme vždy něco nového, a tak zaznamenáme i opakovanou účast ze strany zubních odborníků.

   Snahou je přiblížit českým odborníkům přednášející světové úrovně. Vzdělávací aktivity ItalDent soustředí i na vědy mimo zubní obory, které jsou však neméně podstatné: psychologie, ekonomické vědy a marketing.

Všeobecné podmínky storna kurzů:
- 7 - 5 dní před akcí - bude účtováno 20 % kurzovného
- 4 - 2 dny před akcí - bude účtováno 50 % kurzovného
- 1 - 0 dní před akcí / nedostavení se na akci - bude účtováno 100 % kurzovného

Domácí akce

101 tipů a triků

101 TIPŮ A TRIKŮ pro snadný život s fotokompozitem (Nápady, které usnadní život - krok za krokem). Řeč bude o chirurgickém prodlužování, matricování, klínkování, flowčkování, teflonování a kofferdamování. Hra, která nás baví a ve které se fantazii meze nekladou = kombinací nesčetně, cíl jediný: utěsnit, ale nepřetěsnit

Další body programu: Předvídání katastrofy, aneb zhotovování individuálních pomůcek předem. Jak být efektivní a přitom mít lepší výsledky. Vrstvení - vyber si sám, co se Ti líbí. Co teď s tím? Výplň, přímá onlay, nebo nepřímá onlay?
Kapacita kurzu 16 osob

PROGRAM:                                     KURZ ZDARMA? - info
Nový Jičín | Wellness hotel Abácie
14. 2. 2020 | pátek | program             KURZ OBSAZEN
15. 2. 2020 | sobota | program           KURZ OBSAZEN

Praha | Hotel Absolutum
6. 3. 2020 | pátek | program              KURZ OBSAZEN
7. 3. 2020 | sobota | program            KURZ OBSAZEN
8. 3. 2020 | neděle | program
           KURZ OBSAZEN

Kdo:

MDDr. Michal Czyž

MDDr. Michal Přibyl

Kdy:

14., 15. 2. | 6., 7. 3. 2020

Kde:

Hotel Absolutum, Praha

Počet kreditů: 5      Cena: 5.500,- Kč

Kontakt:

Ing. Pavlína Čertykovcev

+420 774 090 236


Modelace laterálního úseku - dvoudenní

aneb "Snadno a rychle?" Výplně v laterálním úseku tvoří většinu naší práce. Cíl tohoto převážně praktického kurzu je jasný - co nejvíce zjednodušit všechny kroky zhotovení výplně od preparace až po leštění. Teoretická část je rozdělena do dvou dnů a klade důraz na správnou anatomii zubů a na to, jak znalosti zúročit při modelaci hrbolků tak, aby se minimalizovala nutnost artikulačních zábrusů. Tipy jak matricovat a klínkovat, výběr separačních kroužků a matric, jak vyrobit okluzální razítko či silikonový klíč - jednoduché pomůcky.

Praktická část bude tvořit většinu dvoudenního kurzu - různé techniky modelace a práce s fotokompozitem pro dosažení co nejlepšího funkčního a estetického výsledku v co nejkratším čase - viz podrobný program. Účastníci si odnesou stříbrné modely 4 kvadrantů (barevné modely za příplatek 900,- Kč). Kapacita kurzu 16 osob

PROGRAMY:

Praha | Hotel Absolutum:
3 - 4. 4. 2020 | pátek, sobota| program
KURZ ZRUŠEN A PŘESUNUT NA TERMÍN 5. - 6. 6. 2020

Nový Jičín | Wellness hotel Abácie
19. - 20. 6. 2020 | pátek, sobota | program

Kdo:

MDDr. Michal Czyž

Kdy:

3. 4. 2020

Kde:

Hotel Absolutum, Praha

Počet kreditů: 10      Cena: 10.700,- Kč

Kontakt:

Ing. Pavlína Čertykovcev

+420 774 090 236


Nepřímá kompozitní onlej

Teoretický kurz s praktickým nácvikem modelace / cementace onlej na modelu. Přednáška zkušeného profesionála se detailně věnuje všem aspektům nepřímých restaurací. Otevřeně předáme souhrnné know-how PZL (detaily blíže v programu). Kurz je vhodný jak pro zkušené zubaře, tak i pro ty začínající, kteří mají chuť spolupracovat s laboratoří. Praktickému nácviku modelace jsou věnovány cca 2 hodiny.

Kapacita kurzu 20 osob

PROGRAM:                                    KURZ ZDARMA? - info
Brno | Hotel Continental
18. 4. 2020 | sobota | program  
COVID-19: TERMÍN ZRUŠEN A PŘESUNUT NA TERMÍN:
13. 6. 2020 Brno

Praha | Hotel Absolutum
13. 6. 2020 | sobota | program
COVID-19: Tento kurz bude spojen s dubnovým a uskuteční se v Brně

Kdo:

MUDr. Jan Vojík

Kdy:

18. 4. Brno | 13. 6. Praha

Kde:

Brno, Hotel Continental Praha, Hotel Absolutum

Počet kreditů: 5      Cena: 5.500,- Kč

Kontakt:

Ing. Pavlína Čertykovcev

+420 774 090 236