FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ
ItalDent  /  Vzdělávání - Domácí akce

Vzdělávání

Společnost ItalDent pravidelně organizuje vzdělávací akce. Zve také přední školitele ze zahraničí a podporuje jejich účast na akcích pořádaných jinými subjekty v České republice.  Naše dlouhodobě pořádané kurzy jsou aktualizovány v závislosti na nových poznatcích, trendech a zkušenostech - přinášíme vždy něco nového, a tak zaznamenáme i opakovanou účast ze strany zubních odborníků.

   Snahou je přiblížit českým odborníkům přednášející světové úrovně. Vzdělávací aktivity ItalDent soustředí i na vědy mimo zubní obory, které jsou však neméně podstatné: psychologie, ekonomické vědy a marketing.

Všeobecné podmínky storna kurzů:
- 7 - 5 dní před akcí - bude účtováno 20 % kurzovného
- 4 - 2 dny před akcí - bude účtováno 50 % kurzovného
- 1 - 0 dní před akcí / nedostavení se na akci - bude účtováno 100 % kurzovného

Domácí akce

Jak jsem dosáhl hodinového příjmu 541 EUR?

Přednáška určená pro podnikatelsky orientované zubní lékaře/lékařky, kteří chtějí pracovat více na rozvoji své praxe. Nabídněte svým pacientům to, co opravdu chtějí a zaměřte se na stomatologii budoucnosti. Občerstvení a konsekutivní tlumočení zajištěno.

O co se jedná? Profylaxe ve Vaší praxi funguje dobře, ale vytvoří Vám 50 % obratu praxe? Nebo tušíte, že může profylaxe fungovat lépe a nejste si jisti, jak na to? Delegujete práci?

Co postrádáte? Nabízíte zubní zdraví místo oprav? Motivací pacienta zvýšíte nejen dramaticky obrat, ale pacienti navíc žádají vysoce kvalitní péči a také nákladnější ošetření. Přijďte si poslechnout, jak toho lze také dosáhnout.

Program a odkaz na 2-minutové video zde

Kdo:

Dr. Ralf Petersen, Německo

Kdy:

13. 9. 2019

Kde:

Hotel Extol Inn, Praha

Počet kreditů: 3      Cena: 950,- Kč

Kontakt:

Ing. Pavlína Čertykovcev

+420 774 090 236


Stratifikace ve frontálním úseku

aneb "Nezáleží na metodě, ale na výsledku"Pokud plánujeme rekonstrukci frontálního úseku, potom musíme věnovat velkou pozornost pečlivému naplánování jednotlivých kroků samotného výkonu. Je to důležitá podmínka uspokojivého výsledku. Je samozřejmé,  se nelze pustit do této přestavby bez základních znalostí anatomie této oblasti. Proto bude první část přednášky věnována anatomii a základním estetickým pravidlům. Na základě ujasnění těchto teoretických předpokladů budeme pokračovat v praktické modelaci, na kterou bude zaměřena převážná část tohoto kurzu.

Kdo chce, donese si extrahovaný naturální zub.
Kapacita kurzu 16 osob

PROGRAM:

Praha | Hotel Absolutum
22. 11. 2019 | pátek | program

Kdo:

MDDr. Michal Czyž

Kdy:

22. 11. 2019

Kde:

Hotel Absolutum, Praha

Počet kreditů: 5      Cena: 5.100,- Kč

Kontakt:

Ing. Pavlína Čertykovcev

+420 774 090 236


Modelace laterálního úseku - dvoudenní

aneb "Snadno a rychle?" Výplně v laterálním úseku tvoří většinu naší práce. Cíl tohoto převážně praktického kurzu je jasný - co nejvíce zjednodušit všechny kroky zhotovení výplně od preparace až po leštění. Teoretická část je rozdělena do dvou dnů a klade důraz na správnou anatomii zubů a na to, jak znalosti zúročit při modelaci hrbolků tak, aby se minimalizovala nutnost artikulačních zábrusů. Tipy jak matricovat a klínkovat, výběr separačních kroužků a matric, jak vyrobit okluzální razítko či silikonový klíč - jednoduché pomůcky.

Praktická část bude tvořit většinu dvoudenního kurzu - různé techniky modelace a práce s fotokompozitem pro dosažení co nejlepšího funkčního a estetického výsledku v co nejkratším čase - viz podrobný program. Účastníci si odnesou "mega" modely 4 kvadrantů. Kapacita kurzu 16 osob

PROGRAMY:

Praha, Hotel Absolutum:
23. - 24. 11. 2019
| sobota, neděle | program

Nový Jičín, Wellness hotel Abácie:
29. - 30. 11. 2019 | pátek, sobota |
program

Kdo:

MDDr. Michal Czyž

Kdy:

23-24.11. Pha | 29-30.11. NJ

Kde:

Praha | Nový Jičín

Počet kreditů: 10      Cena: 10.700,- Kč

Kontakt:

Ing. Pavlína Čertykovcev

+420 774 090 236