FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ
ItalDent  /  Vzdělávání - Domácí akce

Vzdělávání

Společnost ItalDent pravidelně organizuje vzdělávací akce. Zve také přední školitele ze zahraničí a podporuje jejich účast na akcích pořádaných jinými subjekty v České republice.  Naše dlouhodobě pořádané kurzy jsou aktualizovány v závislosti na nových poznatcích, trendech a zkušenostech - přinášíme vždy něco nového, a tak zaznamenáme i opakovanou účast ze strany zubních odborníků.

   Snahou je přiblížit českým odborníkům přednášející světové úrovně. Vzdělávací aktivity ItalDent soustředí i na vědy mimo zubní obory, které jsou však neméně podstatné: psychologie, ekonomické vědy a marketing.

Všeobecné podmínky storna kurzů:
- 7 - 5 dní před akcí - bude účtováno 20 % kurzovného
- 4 - 2 dny před akcí - bude účtováno 50 % kurzovného
- 1 - 0 dní před akcí / nedostavení se na akci - bude účtováno 100 % kurzovného

Mimořádné storno podmínky pro kurzy v období pandemie (platné od 20. 4. 2020 do odvolání):
- více než 15 dní před akcí - bez storno poplatku
- 14 - 5 dní před akcí - bude účtováno 50 % kurzovného
- 4 - 0 dní před akcí / nedostavení se na akci - bude účtováno 100 % kurzovného

Domácí akce

Modelace laterálního úseku - dvoudenní

aneb "Snadno a rychle?" Výplně v laterálním úseku tvoří většinu naší práce. Cíl tohoto převážně praktického kurzu je jasný - co nejvíce zjednodušit všechny kroky zhotovení výplně od preparace až po leštění. Teoretická část je rozdělena do dvou dnů a klade důraz na správnou anatomii zubů a na to, jak znalosti zúročit při modelaci hrbolků tak, aby se minimalizovala nutnost artikulačních zábrusů. Tipy jak matricovat a klínkovat, výběr separačních kroužků a matric, jak vyrobit okluzální razítko či silikonový klíč - jednoduché pomůcky.

Praktická část bude tvořit většinu dvoudenního kurzu - různé techniky modelace a práce s fotokompozitem pro dosažení co nejlepšího funkčního a estetického výsledku v co nejkratším čase - viz podrobný program. Účastníci si odnesou stříbrné modely 4 kvadrantů (barevné modely za příplatek 900,- Kč). Kapacita kurzu 16 osob

PROGRAM:

Praha | Absolutum Wellness Hotel Praha
23. - 24. 10. 2020 | pátek & sobota | program

Kdo:

MDDr. Michal Czyž

Kdy:

23.-24. 10. 2020

Kde:

Absolutum Wellness Hotel Praha

Počet kreditů: 10      Cena: 10.700,- Kč

Kontakt:

Ing. Pavlína Čertykovcev

+420 774 090 236


101 tipů a triků

101 TIPŮ A TRIKŮ pro snadný život s fotokompozitem (Nápady, které usnadní život - krok za krokem). Řeč bude o chirurgickém prodlužování, matricování, klínkování, flowčkování, teflonování a kofferdamování. Hra, která nás baví a ve které se fantazii meze nekladou = kombinací nesčetně, cíl jediný: utěsnit, ale nepřetěsnit

Další body programu: Předvídání katastrofy, aneb zhotovování individuálních pomůcek předem. Jak být efektivní a přitom mít lepší výsledky. Vrstvení - vyber si sám, co se Ti líbí. Co teď s tím? Výplň, přímá onlay, nebo nepřímá onlay?
Kapacita kurzu 16 osob

PROGRAM:
Nový Jičín | Wellness hotel Abácie
31. 10. 2020 | sobota | program | poslení VOLNÁ MÍSTA

Praha | Hotel Absolutum
14. 11. 2020 | sobota | program | KURZ OBSAZEN
13. 11. 2020 | pátek | program

Kdo:

MDDr. Michal Czyž

MDDr. Michal Přibyl

Kdy:

31.10. + 14.11. 2020

Kde:

Nový Jičín + Praha

Počet kreditů: 5      Cena: 5.900,- Kč

Kontakt:

Ing. Pavlína Čertykovcev

+420 774 090 236


Stratifikace ve frontálním úseku

aneb "Nezáleží na metodě, ale na výsledku"Pokud plánujeme rekonstrukci frontálního úseku, potom musíme věnovat velkou pozornost pečlivému naplánování jednotlivých kroků samotného výkonu. Je to důležitá podmínka uspokojivého výsledku. Je samozřejmé,  se nelze pustit do této přestavby bez základních znalostí anatomie této oblasti. Proto bude první část přednášky věnována anatomii a základním estetickým pravidlům. Na základě ujasnění těchto teoretických předpokladů budeme pokračovat v praktické modelaci, na kterou bude zaměřena převážná část tohoto kurzu.

Kdo chce, donese si extrahovaný naturální zub.
Kapacita kurzu 16 osob

PROGRAM:

Nový Jičín | Wellness Hotel Abácie
1. 11. 2020 | neděle | program

Kdo:

MDDr. Michal Czyž

Kdy:

1. 11. 2020

Kde:

Wellness hotel Abácie, Nový Jičín

Počet kreditů: 5      Cena: 5.100,- Kč

Kontakt:

Ing. Pavlína Čertykovcev

+420 774 090 236