FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ
ItalDent  /  Vzdělávání - Domácí akce

Vzdělávání

Vítejte v sekci VZDĚLÁVÁNÍ. V levém modrém MENU si zvolte, zda Vás zajímá DOMÁCÍ akce (organizovaná v ČR), nebo námi doporučená ZAHRANIČNÍ akce (obvyklým jazykem je angličtina BEZ překladu do ČJ).
Novinkou jsou také ON-LINE webináře, které bývají s mezinárodní účastí a jsou tudíž řazeny v zahraničních akcích.
Přihlášení je snadné, a to e-mailem na kontaktní osobu uvedenou u akce.

Domácí akce

Nepřímá kompozitní onlej

Teoretický kurz s praktickým nácvikem modelace / cementace onlej na modelu. Přednáška zkušeného profesionála se detailně věnuje všem aspektům nepřímých restaurací. Otevřeně předáme souhrnné know-how PZL (detaily blíže v programu). Kurz je vhodný jak pro zkušené zubaře, tak i pro ty začínající, kteří mají chuť prohloubit a optimalizovat spolupráci s laboratoří. Praktickému nácviku modelace jsou věnovány cca 2 hodiny.

Kdo:

MUDr. Jan Vojík

Kdy:

13. 11. 2021

Kde:

Hotel Absolutum | Praha

Počet kreditů: 5      Cena: 5.500,- Kč

Kontakt:

Ing. Pavlína Čertykovcev

+420 774 090 236

Kapacita kurzu 20 osob

PROGRAM:
Praha | Absolutum Boutique Hotel
13. 11. 2021 | sobota | program

Všeobecné podmínky storna kurzů:
- 7 - 5 dní před akcí - bude účtováno 20 % kurzovného
- 4 - 2 dny před akcí - bude účtováno 50 % kurzovného
- 1 - 0 dní před akcí / nedostavení se na akci - bude účtováno 100 % kurzovného

Mimořádné storno podmínky pro kurzy v období pandemie (platné od 20. 4. 2020 do odvolání):
- více než 15 dní před akcí - bez storno poplatku
- 14 - 5 dní před akcí - bude účtováno 50 % kurzovného
- 4 - 0 dní před akcí / nedostavení se na akci - bude účtováno 100 % kurzovného


Neviditelná rovnátka INVIDENT

Kurz je určen pro ortodontisty, kteří mají záměr léčit pomocí neviditelných rovnátek, navíc s vysoce odborným zázemím výrobce, rychle, kvalitně a bez přidružených závazků.

Kdo:

MUDr. Daniel Urban, PhD.

Kdy:

26. 11. 2021

Kde:

Hotel Absolutum | Praha

Počet kreditů: 0      Cena: 600,- Kč

Kontakt:

Ing. Pavlína Čertykovcev

+420 774 090 236

Kapacita kurzu je omezená. V případě zájmu budeme kurz pravidelně opakovat.


Modelace laterálního úseku - dvoudenní

aneb "Snadno a rychle?" Výplně v laterálním úseku tvoří většinu naší práce. Cíl tohoto převážně praktického kurzu je jasný - co nejvíce zjednodušit všechny kroky zhotovení výplně od preparace až po leštění. Teoretická část je rozdělena do dvou dnů a klade důraz na správnou anatomii zubů a na to, jak znalosti zúročit při modelaci hrbolků tak, aby se minimalizovala nutnost artikulačních zábrusů. Tipy jak matricovat a klínkovat, výběr separačních kroužků a matric, jak vyrobit okluzální razítko či silikonový klíč - jednoduché pomůcky.

Kdo:

MDDr. Michal Czyž

Kdy:

10.-11.9.2021|26.-27.11.2021

Kde:

Hotel Absolutum | Praha Hotel Abácie | Nový Jičín

Počet kreditů: 10      Cena: 10.700,- Kč

Kontakt:

Ing. Pavlína Čertykovcev pavlina.certykovcev@italdent.cz

+420 774 090 236

Praktická část bude tvořit většinu dvoudenního kurzu - různé techniky modelace a práce s fotokompozitem pro dosažení co nejlepšího funkčního a estetického výsledku v co nejkratším čase - viz podrobný program. Účastníci si odnesou stříbrné modely 4 kvadrantů. Kapacita kurzu 16 osob

PROGRAM:

Praha | Absolutum Boutique Hotel
10. - 11. 9. 2021 | pátek & sobota
| program

Nový Jičín | Wellness hotel Abácie
26. - 27. 11. 2021 | pátek & sobota | program  kurz zrušen

Všeobecné podmínky storna kurzů:
- 7 - 5 dní před akcí - bude účtováno 20 % kurzovného
- 4 - 2 dny před akcí - bude účtováno 50 % kurzovného
- 1 - 0 dní před akcí / nedostavení se na akci - bude účtováno 100 % kurzovného

Mimořádné storno podmínky pro kurzy v období pandemie (platné od 20. 4. 2020 do odvolání):
- více než 15 dní před akcí - bez storno poplatku
- 14 - 5 dní před akcí - bude účtováno 50 % kurzovného
- 4 - 0 dní před akcí / nedostavení se na akci - bude účtováno 100 % kurzovného