FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ
ItalDent  /  Vzdělávání - Domácí akce

Vzdělávání

Vítejte v sekci VZDĚLÁVÁNÍ. V levém modrém MENU si zvolte, zda Vás zajímá DOMÁCÍ akce (organizovaná v ČR), nebo námi doporučená ZAHRANIČNÍ akce (obvyklým jazykem je angličtina BEZ překladu do ČJ).
Novinkou jsou také ON-LINE webináře, které bývají s mezinárodní účastí a jsou tudíž řazeny v zahraničních akcích.
Přihlášení je snadné, a to e-mailem na kontaktní osobu uvedenou u akce.

Domácí akce

Modelace laterálního úseku - dvoudenní

aneb "Snadno a rychle?" Výplně v laterálním úseku tvoří většinu naší práce. Cíl tohoto převážně praktického kurzu je jasný - co nejvíce zjednodušit všechny kroky zhotovení výplně od preparace až po leštění. Teoretická část je rozdělena do dvou dnů a klade důraz na správnou anatomii zubů a na to, jak znalosti zúročit při modelaci hrbolků tak, aby se minimalizovala nutnost artikulačních zábrusů. Tipy jak matricovat a klínkovat, výběr separačních kroužků a matric, jak vyrobit okluzální razítko či silikonový klíč - jednoduché pomůcky.

Kdo:

MDDr. Michal Czyž

Kdy:

10.-11.9.2021|26.-27.11.2021

Kde:

Hotel Absolutum | Praha Hotel Abácie | Nový Jičín

Počet kreditů: 10      Cena: 10.700,- Kč

Kontakt:

Ing. Pavlína Čertykovcev pavlina.certykovcev@italdent.cz

+420 774 090 236

Praktická část bude tvořit většinu dvoudenního kurzu - různé techniky modelace a práce s fotokompozitem pro dosažení co nejlepšího funkčního a estetického výsledku v co nejkratším čase - viz podrobný program. Účastníci si odnesou stříbrné modely 4 kvadrantů. Kapacita kurzu 16 osob

PROGRAM:

Praha | Absolutum Boutique Hotel    1 místo uvolněné
10. - 11. 9. 2021 | pátek & sobota
| program

Nový Jičín | Wellness hotel Abácie
26. - 27. 11. 2021 | pátek & sobota | program

Všeobecné podmínky storna kurzů:
- 7 - 5 dní před akcí - bude účtováno 20 % kurzovného
- 4 - 2 dny před akcí - bude účtováno 50 % kurzovného
- 1 - 0 dní před akcí / nedostavení se na akci - bude účtováno 100 % kurzovného

Mimořádné storno podmínky pro kurzy v období pandemie (platné od 20. 4. 2020 do odvolání):
- více než 15 dní před akcí - bez storno poplatku
- 14 - 5 dní před akcí - bude účtováno 50 % kurzovného
- 4 - 0 dní před akcí / nedostavení se na akci - bude účtováno 100 % kurzovného


Stratifikace ve frontálním úseku

aneb "Nezáleží na metodě, ale na výsledku"Pokud plánujeme rekonstrukci frontálního úseku, potom musíme věnovat velkou pozornost pečlivému naplánování jednotlivých kroků samotného výkonu. Je to důležitá podmínka uspokojivého výsledku. Je samozřejmé,  se nelze pustit do této přestavby bez základních znalostí anatomie této oblasti. Proto bude první část přednášky věnována anatomii a základním estetickým pravidlům. Na základě ujasnění těchto teoretických předpokladů budeme pokračovat v praktické modelaci, na kterou bude zaměřena převážná část tohoto kurzu.

Kdo:

MDDr. Michal Czyž

Kdy:

22. 10. 2021 | 6. 11. 2021

Kde:

Hotel Abácie | Nový Jičín Hotel Absolutum | Praha

Počet kreditů: 5      Cena: 5.500,- Kč

Kontakt:

Ing. Pavlína Čertykovcev pavlina.certykovcev@italdent.cz

+420 774 090 236

Kdo chce, donese si extrahovaný naturální zub.
Kapacita kurzu 16 osob

PROGRAM:

Nový Jičín | Wellness Hotel Abácie
22. 10. 2021 | pátek | program

Praha | Absolutum Boutique Hotel
6. 11. 2021 | sobota | program

Všeobecné podmínky storna kurzů:
- 7 - 5 dní před akcí - bude účtováno 20 % kurzovného
- 4 - 2 dny před akcí - bude účtováno 50 % kurzovného
- 1 - 0 dní před akcí / nedostavení se na akci - bude účtováno 100 % kurzovného

Mimořádné storno podmínky pro kurzy v období pandemie (platné od 20. 4. 2020 do odvolání):
- více než 15 dní před akcí - bez storno poplatku
- 14 - 5 dní před akcí - bude účtováno 50 % kurzovného
- 4 - 0 dní před akcí / nedostavení se na akci - bude účtováno 100 % kurzovného


Přímá kompozitní onlej

Nový teoreticko praktický kurz určený pro zubní lékaře, kdy je teoretické části věnována cca 1,5 hodina. Důraz je kladen na praktickou část, která bude po celý zbytek kurzu. Přineste si, prosím, modelační nástroje a polymerační lampu (pracovat budete i s kompozitem). Lupové brýle jsou vítány, jsou-li k dispozici.

Kdo:

MDDr. Michal Czyž

Kdy:

23.10. 2021 | 5.11.2021

Kde:

Hotel Abácie | Nový Jičín Hotel Absolutum | Praha

Počet kreditů: 5      Cena: 5.500,- Kč

Kontakt:

Ing. Pavlína Čertykovcev pavlina.certykovcev@italdent.cz

+420 774 090 236

Kapacita kurzu je 18 osob.

PROGRAM:
Nový Jičín | Wellness hotel Abácie
23. 10. 2021 | sobota | program

Praha | Absolutum Boutique Hotel
5. 11. 2021 | pátek | program

Všeobecné podmínky storna kurzů:
- 7 - 5 dní před akcí - bude účtováno 20 % kurzovného
- 4 - 2 dny před akcí - bude účtováno 50 % kurzovného
- 1 - 0 dní před akcí / nedostavení se na akci - bude účtováno 100 % kurzovného

Mimořádné storno podmínky pro kurzy v období pandemie (platné od 20. 4. 2020 do odvolání):
- více než 15 dní před akcí - bez storno poplatku
- 14 - 5 dní před akcí - bude účtováno 50 % kurzovného
- 4 - 0 dní před akcí / nedostavení se na akci - bude účtováno 100 % kurzovného


Nepřímá kompozitní onlej

Teoretický kurz s praktickým nácvikem modelace / cementace onlej na modelu. Přednáška zkušeného profesionála se detailně věnuje všem aspektům nepřímých restaurací. Otevřeně předáme souhrnné know-how PZL (detaily blíže v programu). Kurz je vhodný jak pro zkušené zubaře, tak i pro ty začínající, kteří mají chuť prohloubit a optimalizovat spolupráci s laboratoří. Praktickému nácviku modelace jsou věnovány cca 2 hodiny.

Kdo:

MUDr. Jan Vojík

Kdy:

13. 11. 2021

Kde:

Hotel Absolutum | Praha

Počet kreditů: 5      Cena: 5.500,- Kč

Kontakt:

Ing. Pavlína Čertykovcev

+420 774 090 236

Kapacita kurzu 20 osob

PROGRAM:
Praha | Absolutum Boutique Hotel
13. 11. 2021 | sobota | program

Všeobecné podmínky storna kurzů:
- 7 - 5 dní před akcí - bude účtováno 20 % kurzovného
- 4 - 2 dny před akcí - bude účtováno 50 % kurzovného
- 1 - 0 dní před akcí / nedostavení se na akci - bude účtováno 100 % kurzovného

Mimořádné storno podmínky pro kurzy v období pandemie (platné od 20. 4. 2020 do odvolání):
- více než 15 dní před akcí - bez storno poplatku
- 14 - 5 dní před akcí - bude účtováno 50 % kurzovného
- 4 - 0 dní před akcí / nedostavení se na akci - bude účtováno 100 % kurzovného