FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Čisticí ubrousek - pro dutinu ústní

Čisticí ubrousek pro dutinu ústní s obsahem chlorhexidinu 0,12 % (případně NaCl 0,9 %). Nejnovější studie dokazují důležitost orální hygieny v souvislosti nejen s nákazou Covid-19, stejně tak jako jsou důležité výplachy úst a nosní sliznice. Špatná ústní hygiena může být riziková u postvirových komplikací. Při použití ubrousku je vytvořena ochranná bariéra a průnik nákazy sliznicí je minimální.

            

Čisticí ubrousek pro dutinu ústní s obsahem chlorhexidinu 0,12 %
- dostupný také ve variantě s obsahem fyziol. roztoku (NaCl 0,9%) pro novorozence, děti a seniory, případně osoby s alergiemi (viz níže v textu zeleně).

Důležitost orální hygieny v souvislosti s nákazou Covid-19 je zřejmá a dokazují to mnohé nejnovější studie. Bakteriální zátěž a provázanost mezi SARS-CoV-2 hrají natolik významnou roli, že již zveřejněné studie jednoznačně doporučují, aby špatná ústní hygiena by považována za riziko postvirových komplikací, zejména u pacientů s predispozicí ke změnám biofilmu v důsledku diabetu, hypertenze nebo kardiovaskulárního systému. Bakterie přítomné u pacientů se závažným Covid-19 jsou spojeny s ústní dutinou a zlepšená ústní hygiena může hrát velmi významnou roli při snižování rizika komplikací.

Čisticí ubrousek byl dostupný mnohem dříve, než jsme zaznamenali existenci koronaviru SARS-CoV-2. Nyní však oceňujeme jeho existenci u prevence a zmírnění infekčních onemocnění včetně Covid-19. 
Ubrousek patří k základní ústní hygieně jako doplněk, který máte vždy po ruce - v práci, na jednáních, venku při sportu, na dovolené, diskotékách apod. Výborně se osvědčil jako pomůcka po operacích, na JIP apod., kdy je pacient upoután na lůžko a odkázán na ošetřující personál i pokud se týká ústní hygieny. Je neocenitelnou pomůckou při odlehčení a zmírnění útrap pacientů v terminálním stádiu na paliativní péči při zklidnění častých dávicích stavů, při ústní hygieně apod. Ubrousek je alternativním a podpůrným prostředkem ústní hygieny invalidních/imobilních a hendikepovaných klientů v ústavech sociální péče a jiných zařízeních. Používání čisticího ubrousku je jednou z možností, jak zabránit, či zmírnit příznaky infekčních onemocnění horních a dolních cest dýchacích. Nejnovější studie poukazují na vysoké koncetrace koronaviru v nosohltanu a sliznicích dutiny ústní. Prováděním výplachů nosu a mechanickým setřením sliznic dutiny ústní se významně omezuje koncentrace viru, jeho množení a vylučování. Dochází tím ke zkrácení doby léčby, k omezení rizika komplikací souvisejících s onemocněním Covid-19 a snížení rizika přenosu viru. Doporučujeme pročíst odborná sdělení v patě této stránky, získáte tím větší přehled o nových vědeckých výzkumech.

 • Speciální technologie ubrousku (forma jemné buničiny) zamezuje ulpívání CHX na zubech
 • Zdravotně nezávadný a netoxický, vhodný pro časté používání
 • V zubním lékařství je významnou pomůckou při předoperačních opatřeních ordinace:
 • Umožňuje důsledně a mechanicky očistit dásně a měkké tkáně (společně s výplachem úst)
 • Umožňuje dezinfikovat a očistit zuby (od případného plaku, zbytku jídla apod.)
 • Umožňuje otírat sliznice a všechny měkké tkáně (vně a vnitřně rty, vnitřní tvář, jazyk, patro)
 • Je také účinnou bariérou proti nákaze zdravotníka a pacienta: lze jím ošetřit obličej pod chirurgickou rouškou. Tím je vytvořena bariéra proti aerosolům v prostředí zubní ordinace.
 • Vhodné také na otření povrchů: klávesnice, mobily
 • Domácí mazličci - např. po vycházce vhodné otřít čumák psa. Vyzkoušeno!

Chraňte sebe a své blízké:
Proč je jednou z rizikových skupin senior? Protože bakteriální zátěž u seniorů např. se snímatelnými náhradami je mnohonásobně vyšší - učme je společně pečovat o ústa a snížit tak riziko nákazy Covid-19 a následných komplikací. Naučíme-li seniory čistit pravidelně dutinu ústní ubrouskem, je ochranná bariéra jistá a průnik nákazy sliznicí minimální.

Nejvýhodnější balení:

 • ECDB1-1, individuálně hygienicky balené ubrousky
 • 50 ks v igelitovém sáčku
 • Cena: 450,- Kč / balení 50 ks            

Balení v krabici:

 • ECDB1C - pouze celá krabice, 100 ks
 • Cena: 1.380,- Kč
 • vhodné pro ordinaci, recepci kliniky apod.

Více informací v sekci Profylaxe zde

Dostupná také varianta s fyziologickým roztokem - NaCl 0,9 %

 • pro novorozence, děti doma i ve školkách, těhotné a seniory, případně osoby s alergiemi. Ředění 0,9 % NaCl je přirozené lidskému tělu a ubrousek je vhodný k častému každodennímu používání. Ubrousek pomáhá udržovat v čistotě celou dutinu ústní (dásně tváře, zuby rty), brání tvorbě a množení nežádoucích bakterií a tvorbě plaku. Ideální je tedy zvláště po kojení a všude tam, kde není právě po ruce zubní kartáček. Více info a videa zde.

Technický/Bezpečnostní list v AJ zdeDalší ukázky použití ubrousků v praxi:
- dětská pacientka
- senior
- hendikepovaná pacientka

Přečtěte si... Připravili jsme pro Vás... Orální hygiena = prevence komplikací postvirových infekcí...ODBORNÉ ČLÁNKY ZDE