FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


ČLÁNKY | orální hygiena = prevence komplikací

ODBORNÉ ČLÁNKY vztahující se ke zjištěním, že důsledná orální hygiena může být zásadním předpokladem prevence a snižování komplikací u postvirových infekcí. Vybrali jsme pro Vás vědecké práce odborníků pro dentální hygienu. Cytokinová bouře, jednoduché protokoly s cílem zamezit infekcím v ústech, předoperační výplachy dutiny ústní, mikrobiologické zhodnocení po výplachu úst a mnohem více...

ODBORNÉ ČLÁNKY vztahující se ke zjištěním,

že důsledná orální hygiena může být zásadním předpokladem prevence a snižování komplikací u postvirových infekcí.

V souvislosti s pandemií a nákazami virem SARS-Cov2 a onemocněním Covid-19 je z vědeckých studií více než průkazné, jak zásadní jsou ve stomatologii předoperační výplachy dutiny ústní. Představujeme jednoduché protokoly s cílem zamezit virové a bakteriální náloži v ústech pacienta. Co je cytokinová bouře a její zamezení je nadějí pro léčbu Covid-19. Naleznete zde však mnohem více...

 • U pacientů s Covidem existuje vztah mezi orálními bakteriemi a "cytokinovou bouří" - vědci z nemocnice IRCSS Materno Infantile Burlo Garofolo v čele s prof. Dr. Manola Comar (Trieste, specializovaná nemocnice pro matku a dítě pro region Friuli-Venezia-Giulia, Itálie) a z Universitá degli Studi di Trieste (Valerio Iebba, mikrobiolog a bioinformatik) popisují vztah mezi orálními bakteriemi a cytokinovou bouří u pacientů se závažným průběhem Covid-19.
  Trieste, Itálie, 1. 1. 2021:
  Odborné sdělení a volný překlad do čj zde.

 • Nadějí pro léčbu Covid je zamezit rozvoji cytokinové bouře - vědci z 1. lékařské fakulty a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy sdružení v Centru nádorové ekologie (CNE) zjistili, že jejich výzkum nádorového mikroprostředí zřejmě pomůže i pacientům s onemocněním Covid-19.
  Praha, 1. 7. 2020 | Vědci z 1. LF a Přírodovědecké fakulty UK:
  Více zde.

 • Could there be a link between oral hygiene and the severity of SARS-CoV-2 infections? (čj: Existuje souvislost mezi ústní hygienou a vážným průběhem infekcí virem SARS-CoV-2?) - Victoria Sampson, Nawar Kamona, Ariane Sampson
  26. 6. 2020, British Dental Journal, Volume 228 no. 12:
  verze v AJ zde.

 • Clinical Significance of a High SARS-CoV-2 Viral Load in the Saliva - JKMS (J Korean Med Sci. 2020 May 25) - Jin Gu Yoon a kol.
  Seoul, Korea, 25. 5. 2020: Verze v AJ zde.

 • COVID-19 News - Rozhovor s Dr. Marisou Roncati "Smart Professional Care" - rozhovor s autorkou modulu "Follow up a post-protetická profesionální hygiena" magisterského modulu II. úrovně Protetiky a Implantační protetiky, univerzita Alma Mater Studiorum Bologna, Itálie.
  Květen 2020: Verze v italštině zde. Volný překlad do čj zde.

 • Jednoduchý a efektivní protokol s cílem zabránit nákaze koronaviry - Dr. Marisa Roncati (Dental Tribune Italia 19. 5. 2020) - vědecký tým prof. Marisa Roncati - Polytechnická univerzita Marche, Itálie (Ancona), fakulta lékařství a implantologie, katedra dentální hygieny. Prof. Roncati dále externě vyučuje na univerzitě v Bologni a na univerzitě v Římě a na univerzitě v Parmě. Je manželkou mezinárodně uznávaného prof. Stefano Parma Benfenati - parodontolog a implantolog, autor mnoha odborných přednesů a publikací.
  Odborné sdělení a volný překlad v čj zde.

 • Preventivní předoperační použití výplachů dutiny ústní proti viru SARS-CoV-2 (COVID-19) - Matteo Basso a kol.: revize literatury a klinická doporučení - připravujeme...

 • Plaque removal efficacy of a novel oral care device: A microbiological assessment (čj: Účinnost odstranění plaku pomocí nového prostředku ústní hygieny: mikrobiologické zhodnocení) - Marisa Roncati, Alessandra Lucchese, ACADEMIC JOURNALS, August 2013. Rutinní čištění zubů je hlavní metodou používanou k odstranění biofilmu a kontrolou nad onemocněními způsobenými usazováním plaku jako je paradontoza a zubní kaz. Přesto je mechanické čištění mnohdy nedostatečné, zvláště u pacientů se zánětlivými procesy a mělo by být vylepšeno. Jak tak učinit by měl poradit vždy profesionál. Vzhledem k silné přilnavosti biofilmu ze slin musí být strategie odstranění plaku podpořena dalšími mechanismy. Úmyslem studie bylo určit účinnost odstranění biofilmu novým prostředkem pro ústní hygienu - digital brush (kapesní čisticí ubrousek) výrobce Micerium S.p.A., Genova, Itálie.
  Academic Journals, Itálie, Srpen 2013: Verze v AJ zde.