FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Enamel Plus HRi - Kompletní systém

Enamel Plus HRi je světlem tuhnoucí radioopákní kompozit pro přímé a nepřímé rekonstrukce frontálního a distálního úseku. Splňuje normy ISO 4049:2000. Je to kompletní systém, který lze vzájemně kombinovat, všetranně používat - v ordinaci i v laboratoři. Systém zahrnuje 3 druhy sklovin (UE, EF, BF) a 2 druhy dentinů (UD, BD) a všechny materiály pro restaurace zubů ve frontě a v distálu.  

Systém Enamel Plus HRi

Enamel Plus HRi je světlem tuhnoucí radioopákní kompozit pro přímé a nepřímé rekonstrukce frontálního a distálního úseku. Splňuje normy ISO 4049:2000. Skládá se z následujících komponentů.

HRi univerzální sklovina
Pro obdržení kompozitní sklovinné hmoty mající stejné vlastnosti přirozené sloviny, je nutné mít vysoce průsvitnou sklovinu se stejným indexem lomu světla jako přirozená sklovina. Je-li docílen tento index, pak je nanesená slabší vrstva kompozitní skloviny bělejší (vysoká hodnota/vysoká světelnost/nízká průsvitnost) a silnější vrstva více zbarvená do jantarova (nízká hodnota/nízka světelnost/vysoká průsvitnost). Naopak navýšením vrstvy standardních sklovinných hmot se zvyšuje i procento zbarvení do šeda v závislosti na tloušťce (efekt skla).

Nová univerzální sklovina (UE = Universal Enamel) má stejný index lomu světla jako přirozené zuby a stejně vysokou svítivost jako přirozená sklovina. Díky oběma vlastnostem se sklovina nanáší odlišným způsobem než je obvyklé. Sklovinné odstíny UE se nanášejí v podobné vrstvě jako je přirozená sklovina, jen nepatrně tenčí, okraje nejsou viditelné. Silnější vrstva vykazuje bělejší efekt (vysoká hodnota), tenčí vrstva je více transparentní. Díky zpracování barevných chromatických opalescentních charakteristik má sklovina na incizi, kde není dentin, modro-jantarový opalescentní efekt. Upozornění: chcete-li umocnit opalescentní efekty v incizální oblasti, pak můžete použít Opalescen Blue Natural (OBN) opalescentní modrou, nebo Opalescent Amber (OA) opalescentní jantarovou barvu. K napodobení bílých intenzivních charakteristik použijte intenzivní bílé barvy IM (Intensive Milky), IWS (Intensive White Spot) nebi IW (Intensive White. Tyto efekty překryjte 0,3 - 0,5 mm vrstvou univerzální skloviny UE (případně i tenčí pro umocnění intenzivních barev). Pozorným zhodnocením přilehlých přirozených zubů je možné novou univerzální sklovinou napodobit různou translucenci (průsvitnost) skloviny v závislosti na věku pacienta.

Upozornění: jas skloviny je možné umocnit nanesením silnější vrstvy bez ohledu na druh barvy univerzální skloviny. K dispozici jsou tři barevné odstíny:

UE1 - nízká hodnota v tenké vrstvě; s jantarovými efekty; silnější vrstva umocňuje jas
UE2 - střední hodnota jasu se umocní navýšením nanesené tloušťky
UE3 - velmi vysoká hodnota, svítivě bílá, používá se pouze u bělených zubů nebo velmi bílých zubů


Intenzivní barvy
Pro další charakterizace skloviny (trhliny a obláčky) jsou používány odstíny IM - intenzivní mléčná (teplá opákní barva), IWS - intenzivní bílé skvrnky (středně intenzivní bílá), IW - intenzivní bílá (studená translucentní bílá). Odstíny se aplikují mezi univerzální sklovinu pro napodobení hypokalcifikace nebo jinak extrémně bílých oblastí. Intenzivní bílé odstíny jsou typické pro demineralizovanou sklovinu a mohou se vyskytovat ve všech oblastech zubů (cervikální, střední a incizální třetině).

Dentiny
Moderní kompozitní systém obsahuje dentiny o fluorescenci kalibrované dle přirozeného zubu. Průměrné chroma (zabarvení) přirozených zubů je na úrovni 500 nm. "A" odstíny dle Vita jsou velmi blízké průměrnému chroma přirozených zubů. Z tohoto důvodu byl vyvinut nový univerzální dentin (UD) velmi blízký chromacitě (hue-chroma) přirozených zubů. Tyto univerzální dentinové hmoty jsou vysoce zářivé (vysoký jas) a jsou kalibrované dle fluorescence a opacity přirozeného dentinu. U komplexních restaurací se docílí konečného odstínu zvolením základní barvy a poté nanášením dvou tmavších odstínů (proto existují baravy UD5 a UD6). Ve většině případů se však používá jen jeden odstín dentinu, neboť okraje jsou neviditelné díky použití univerzální skloviny. Nové dentiny UD0 a UD0,5 jsou vhodné pro použití u restaurací velmi světlých či bělených zubů.

VŠECHNY KOMPOZITNÍ MIKROHYBRIDNÍ A NANOHYBRIDNÍ PRYSKYŘICE HRi A HFO LZE VZÁJEMNĚ KOMBINOVATPřímá rekonstrukce 4 vitálních horních řezáků s HRi podle Dr. Lorenza Vaniniho (You Tube, 6 min.)

HRi - opravdová inovace (PDF, 412 kB)

Návod k použití viz sekci Ke stažení