FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Aktivátory - I. třída | OVÁLNÁ ČELIST

Bioaktivátory pro 1. třídu jsou zdravotnické prostředky a dělí se na 4 modely související s charakteristikou obličeje a typem vhodné terapie pro pacienta. MODRÝ (model S) aktivátor je přizpůsobený oválnému a harmoničtějšímu tvaru čelisti s typickým oválným tvarem obličeje. Mesocefalický kraniální index.

Bioaktivátory pro I. třídu se dělí na 4 modely
související s charakteristikou obličeje a typem vhodné terapie pro pacienta.
2 volitelné okluzální hrany - BASIC a INTEGRAL.

Modrý bioaktivátor S je přizpůsobený oválnému a harmoničtějšímu tvaru čelisti s typickým oválným tvarem obličeje. Mesocefalický kraniální index.

  

 

MODEL S (modrý aktivátor):

  • Tvar čelistního oblouku je oválnější a harmoničtější.
  • Obličej: oválný.
  • Kraniální index: mesocefalus

INDIKACE:

  • dočasná, smíšená a trvalá dentice
  • časná/interceptivní léčba

2 VOLITELNÉ OKLUZÁLNÍ HRANY:

  • INTEGRAL - určená spíše pro ortopedicko-osteopatické působení, pro léčbu okluzních křivek (např. přední/boční otevřený skus a pro korekci rovnováhy úst. Okluzní rovina působí jako stabilizátor rovnováhy úst. Okluzní roviny byly vytvořeny křivkami Spee a Wilson pro docílení správného nárůstu mandibuly.
  • BASIC - určená pro navýšení vertikálních dimenzí, pro remodelaci alveolárních výběžků, neboť aparátek má zesílenou okluzální hranu v předním úseku (vytlačuje tak zadní zuby a remodeluje tím alveolární výběžky).


NOVINKA - AKTIVÁTORY DTM - snížené hrany
méně invazivní pro větší pohodlí pacienta, měkčí
vhodné při potížích s TMK, bruxismu a při retenční fázi

Jak správně měřit? Podívejte se sem...

Jak mohu aktivátor modifikovat? Podívejte se sem...