FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Mgr. Bláhová | Fyzioterapeut | Praha

Mgr. Hana Bláhová, fyzioterapeut. Nejčastěji využívá principy vývojové kineziologie a další funkční principy. Metody viscerální manipulace, neurální  manipulace a kraniosakrální terapie se jí nejvíce osvědčily, neboť tím lze jemně, avšak efektivně ošetřit nejen svaly, klouby a fascie, ale i ovlivnit funkci vnitřních orgánů a komplexní fungování celého těla. Specializuje se rovněž na nemoci čelistního kloubu.

Fyzioterapie a rehabilitace, Praha 7. Centrum nabízí komplexní služby: bolesti páteře, bolesti hlavy, čelistní kloub, gynekologie a porodnictví, rázová vlna a laser, sportovní fyzioterapie, kurzy pro veřejnost.

Jsme velmi potěšeni, že můžeme ortodontistům a jejich pacientům nabídnout možnou spolupráci s předním fyzioterapeutickým centrem, kde jsou mimo jiné, specialisté zabývající se čelistním kloubem. Z informací na webových stránkách centra vybíráme:

Fyzioterapie u bolestí a poruch čelistního kloubu (temporomandibulární dysfunkce). Rehabilitace podle nejmodernějších poznatků západní medicíny. 

Řešení Vašeho problému neoperativní cestou | Jeden kloub vládne všem.

  • Čelistní kloub patří mezi nejvytíženější klouby těla a má velký vliv na téměř celé jeho nastavení! Bolest čelistního kloubu můžete vnímat především při otevírání úst, žvýkání a v některých případech i v klidu. Může se objevovat přímo v kloubu (těsně před uchem), nebo vyzařovat do zubů a hlavy. Často se přidává lupání a omezení otevření úst.
  • Příčiny bolestí čelistního kloubu jsou různé. Mohou vzniknout jako následek úrazu nebo zánětu kloubu. Čelistní kloub je ovlivňován postavením zubů.  Žvýkací svaly reagují na psychické napětí, nebo může dojít ke zranění jednoduše návštěvou u Vašeho zubaře.
  • Specializujeme se na neoperativní řešení problémů čelistního kloubu. V případě nutnosti konzultace chirurga odesíláme s doporučením na ověřená pracoviště.

Čelistní kloub řídí posturu | Porucha čelistního kloubu: skolioza

  • Je tu velmi silné propojení mezi čelistním kloubem (TMJ, temporomandibular joint) skoliozou a obecně zdravým držením těla. Podrobněji se tématu věnujeme v článku Má skus a čelistní kloub vliv na nastavní těla?
  • V důsledku jeho onecmocnění může vzniknout nesčetné množství zdravotních problémů. V první řadě jde o bolesti hlavy a migrény, dále tinitus nebo změny držení těla. Čelistní kloub přímo ovlivňuje krční páteř. Napětí páteře pak mění kvalitu pohybu celého těla, zvyšuje napětí ve svalech a dělá pohybový systém zranitelnějším.
  • Někteří naši pacienti strávili roky s bolestmi krční páteře a hlavy bez efektu jakékoli léčby. My jsme jim nakonec byli schopni pomoci cvičením v kombinaci s uvolněním čelistního kloubu*.

Jak probíhá fyzioterapie | Obnovení přirozeného pohybu a funkce svalů

  • Více informací je k dispozici na webových stránkách centra.


Mgr. Jan Novák   

Vedoucí fyzioterapeut

Specializace:
Terapie rázovou vlnou

Temporomandibulární dysfunkce
Sportovní fyzioterapie
Psychosomatická problematika

Autor mnoha článků, z nichž vybíráme:

Má skus a čelistní kloub vliv na nastavení těla?

  • Z článku je patrné, že skus a čelistní kloub významně ovlivňuje osu páteře a celý pohybový systém nejen na úrovni funkce ale i struktury. Zvýšený výskyt jednostranné poruchy skusu (unilaterální malokluze) v souvislosti se skoliozou potvrzuje velká přehledová studie z roku 2011. Studie poukazuje také na zvýšenou pravděpodobnost výskytu zkříženého skusu a posunu střední linie zubů u dětí se skoliozou. Jsou přesvědčívé důkazy i o tom, že již pouze omezení rozsahu laterálního (stranového) pohybu čelisti vede k vyššímu riziku výskytu skoliozy.
  • Mezi čelistním kloubem a zbytkem těla existuje reciproční vztah: Skus (okluze) a čelistní kloub výrazně ovlivňují funkci i anatomii pohybového aparátu a v druhém případě skoliotické nastavení páteře může být příčinou vzniku temporomandibulární dysfunkce a asymetrie skusu. U dětí, kde nebyl růst zcela dokončen je o to cennější, pokud se zmíněné obtíže řeší časně, aby mohl další vývoj proběhnout fyziologicky. Budeme-li při posuzování skoliozy vnímat TMJ jako pomyslnou další „kompenzační křivku páteře“, můžeme dosáhnout při své práci výraznějších úspěchů. A možná nás v budoucnu čeká ještě odvážnější krok – dát do souvislostí s posturou nejen TMJ, ale i postavení zubů s možností využít jejich korekci pro terapeutické ovlivnění pohybového systému. Tělo si žádá myslet i jednat v souvislostech.

Více naleznete na webu www.fyziosvet.cz


Mgr. Hana Bláhová

Fyzioterapeut

Nejčastěji využívá principy vývojové kineziologie a další funkční principy. Metody viscerální manipulace, neurální  manipulace a kraniosakrální terapie se jí nejvíce osvědčily, neboť tím lze jemně, avšak efektivně ošetřit nejen svaly, klouby a fascie, ale i ovlivnit funkci vnitřních orgánů a komplexní fungování celého těla. Specializuje se rovněž na nemoci čelistního kloubu.

Specializace:
funkční ovlivnění pohybových, neurologických, interních a gynekologických obtíží
terapie jizev
konzultace psychomotorického vývoje dětí
psychosomatický přístup

Mgr. Hana Bláhová se věnuje i lektorské činnosti.

S paní magistrou jste se mohli osobně setkat u příležitosti konání Master kurzu Elastodoncie a postura ve dnech 2. - 4. 2. 2024.