FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Mgr. Dufková | LOGOPEDIE Konice

Mgr. Markéta Dufková - klinická logopedie. Zaměřuje se na poskytování komplexní logopedické péče pro děti i dospělé. S více než 20 lety zkušeností se stala také spolupracujícím terapeutem při funkční léčbě aktivátory AMCOP. Se svými dvěma pracovišti má volné kapacity pro spolupráci s ortotontisty z blízkého regionu, kteří se aktivně věnují této léčbě.

Mgr. Markéta DUFKOVÁ

zkušená klinická logopedka s více než 20 lety praxe v oboru

Absolvovala studium logopedie  na UP v Olomouci a získala atestaci v oboru klinická logopedie. Má oprávnění poskytovat zdravotní služby v oboru klinické logopedie bez odborného dohledu.

Zaměřuje se na poskytování komplexní logopedické péče pro děti i dospělé. Specializuje se na diagnostiku a terapii narušené komunikační schopnosti, terapii hlasových poruch a proruch příjmu a zpracování potravy u dětí. Jejím cílem je pomoci klientům zlepšit jejich komunkační dovednosti a dosáhnout úspěšného začlenění do společnosti.

Po seznámení s funkční léčbou absolvovala dvoudenní kurz a nyní je spolupracujícím terapeutem při léčbě aktivátory AMCOP. Najdete ji na svých dvou pracovištích, kde nabízí volné kapacity pro spolupráci s ortodontisty praktikujícími tuto léčbu. Léčba je ideální pro  zlepšení funkce, estetiky a držení těla a s tím i přináší vliv na malpozici čelistí, podporuje správné dýchání a vývoj chrupu, zabrání zlozvykům. Ideální kombinace pro logopedického pacienta.

Kontakt:

Ambulance Konice                                              Ambulance Velké Opatovice

Tyršova 392, 798 52  Konice                                            Mládežnická 492, 679 63  Velké Opatovice