FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Mgr. Čefelínová | LOGOPEDIE Brno

Mgr. Julie Čefelínová - vedoucí logoped, oddělení klinické logopedie FN USA Brno. Specializuje se mimo jiné na diagnostiku a terapii osob s rozštěpovou vadou. V logopedické ambulanci se věnuje také klientům s opožděným vývojem řeči, myofunkční poruchou a dalšími poruchami řeči a jazyka. Úzce také spolupracuje s MUDr. Ivanou Halačkovou.

Mgr. Julie ČEFELÍNOVÁ | Klinický logoped

Vedoucí oddělení klinické logopedie, FN USA Brno

  • Oddělení klinické logopedie poskytuje logopedickou intervenci ambulantně a konziliární formou na klinikách FNUSA v Brně.
  • Provádí diagnostiku a terapii u dospělých osob s narušenou komunikační schopností (dysartrie, afázie, poruchy kognitivních funkcí) a poruchou polykání. Nejčastěji tyto obtíže vznikají po CMP, jako následek onkologického onemocnění a jeho léčby, nebo jsou jedním z projevů neěkterých neurologických onemocnění.
  • Ve spolupráci s lékaři ORL kliniky provádí vyšetření a terapii poruch polykání včetně vyšetření FEES (flexibilní endoskopické vyšetření poykání).
  • U dospělých osob s postupujícími ztrátami sluchu se realizuje v rámci Komplexního implantačního centra pro sluchově postižené Brno diagnostika a rehabilitace před a hlavně po implantaci kochleárního implantátu. Pro uživatele KI je v centru zajištěna dlouhodobá péče a sledování.
  • V týmu s ostatními odborníky se logoped v rozštěpové poradně podílí na dispenzarizaci jedinců s vrozenými vadami v orofaciální oblasti. V návaznosti pak poskytuje osobám, převážně dětského věku, systematickou ambulantní logopedickou terapii.
  • Logopedická intervence probíhá na žádost odborných lékařů např. neurogologů, pediatrů, ORL lékařů, onkologů, foniatrů, ortodontů aj.

Převzato z veřejně dostupných zdrojů a https://www.fnusa.cz/pro-pacienty-a-navstevy/pracoviste/okl-zakladni-informace-2/okl-ambulance/

Mgr. Julie Čefelínová se mimo jiné specializuje také na diagnostiku a terapii osob s rozštěpovou vadou - od raného věku až do dospělosti. Pracuje v poradně pro rozštěpové pacienty. V logopedické ambulanci jsou dále rehabilitováni především klienti s opožděným vývovem řeči, myofunkční poruchou a dalšími poruchami řeči a jazyka. V dospělém věku probíhá v návaznosti na lékařská vyšetření terapie poruch komunikace a polykání.

Kontakt:

Inovativnímu konceptu elastodontické léčby pomocí aparátků A.M.C.O.P. se aktivně věnuje v úzké spolupráci s MUDr. Ivanou Halačkovou. Pravidelně se setkávají při konzultacích lékařských protokolů, podle kterých společně přistupují k pacientovi s cílem dosáhnout té nejvyšší efektivity léčby. Společně se účastnily vysoce specializovaného dvoudenního kurzu elastodontické léčby, který doslova odstartoval nadšení pro aplikaci nových "měkkých" a současně neinvazivních léčebných metod v praxi.