FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


NOVÁKOVÁ MDDr. | FamilyOrtho s.r.o. Bratislava

MDDr. Anna Nováková, Ph.D. - čel'ustný ortopéd. Moderná ambulancia poskytujúca čeľustnoortoedickú liečbu deťom i dospelým. Sleduje nové trendy a zaviedla tiež liečbu ortodontickými funkčnými aktivátormi AMCOP.

MDDr. Anna Nováková, PhD. - FamilyOrtho s.r.o.

Moderná ambulancia poskytujúca čeľustnoortoedickú liečbu deťom i dospelým.

Pacientovi je vždy predložený zoznam problémov a spolu s ním na základe vyšetrenia je navrhnté široké spektrum možností liečby.

"Zameriavame sa na vyrovnanie zubov čím predchádzame vzniku ťažko čistiteľných miest vedúcich k nedokonalej hygiene a tým kazivosti zubov či parodontálnym ochoreniam. Našim cieľom je dosiahnutie správneho zhryzu a predchádzanie vzniku bolestí čeľustného kĺbu. Súsrtreďujeme sa aj na prípravu chrupu pred nasadením protetickej práce či implantátov. V prípade potreby uskutočňujeme liečbu potrebnú pre zaradenie zubov uložených v kosti do zubného oblúka či prípravou pacienta na ortognátnu operáciu."

Kontakt:

  • Tel: +421 911 21 31 60
  • E-mail: familyortho.strojcek@gmail.com
  • https://familyortho.sk/
  • Poliklinika Karlova Ves, Lisčie údolie 57, 842 31  Bratislava

Převzato z veřejně dostupných zdrojů.