FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


NAGYOVÁ, MUDr. | CAMPI HS s.r.o. Košice

MUDr. Miroslava NAGYOVÁ - špecialistka v obore čeľustnej ortopédie. Je dlhodobou propagátorkou neinvazívnej terapie a inovatívnych prístupov liečby. Aplikuje poznatky z modernej ortodoncie doplnené o každoročne získané najnovšie poznatky z ortodontických konferencií a školení.

MUDr. Miroslava NAGYOVÁ - CAMPI HEALTHCARE SERVICES s.r.o.


  

MUDr. Miroslava NAGYOVÁ - CAMPI HEALTHCARE SERVICES s.r.o. - špecialistka v obore čeľustnej ortopédie. Je dlhodobou propagátorkou neinvazívnej terapie a inovatívnych prístupov liečby. Aplikuje poznatky z modernej ortodoncie doplnené o každoročne získané najnovšie poznatky z ortodontických konferencií a školení (Štandardné kovové a estetické biele zámky, Invisalign, Incognito, Hyrax, Trainer,..).

Kontakt:

  • www.campihs.sk
  • TEL: +421 55 623 4651, 421 911 623 002
  • e-mail:
  • Krivá 18, 5. poschodie, Košice, SK

Inovatívnemu konceptu elastotontickej liečby pomocou aparátkov A.M.C.O.P. sa aktívne venuje vo svojej praxi.Objednať sa môžete na nezáväznú konzultáciu.

Účasť spolu s ďalšími spolupracujúcimi odborníčkami na vysoko špecializovanom dvojdňovom kurze elastotontickej liečby doslova odštartoval nadšenie pre aplikáciu nových "mäkkých" a súčasne neinvazívnych liečebných metód v praxi.