FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Halačková, MUDr. | Ortodoncie Brno

MUDr. Ivana Halačková - specialista oboru ortodoncie s vyšší specializací. Zabývá se ortodontickou léčbou dětí, dorostu a dospělých, a to ve dvou ambulancích. Iniciativně se zajímá o neinvazivní přístupy léčby a dlouhodobě se věnuje celostnímu přístupu léčby celého stomatognátního systému, neboť úzce souvisí s funkčností a posturou (postavením těla). Je propagátorkou široké mezioborové spolupráce.

MUDr. Ivana Halačková | ORTODONCIE

Rozštěpová poradna v areálu FN U sv. Anny (Hansenova budova A, foniatrická ambulance)

Soukromá ortodontická ambulance Božetěchova 13b, 612 00  Brno-Královo Pole


MUDr. Halačková se zabývá ortodontickou léčbou dětí, dorostu a dospělých, a to ve dvou ambulancích. V ortodontické ambulanci Rozštěpového centra Kliniky plastické chirurgie FN u Sv. Anny, Brno a v soukromé ortodontické ambulanci taktéž v Brně. Iniciativně se zajímá o neinvazivní přístupy léčby a dlouhodobě se věnuje celostnímu přístupu léčby celého stomatognátního systému, neboť úzce souvisí s funkčností a posturou (postavením těla). Je propagátorkou široké mezioborové spolupráce.

Kontakt:

Inovativnímu konceptu elastodontické léčby pomocí aparátků A.M.C.O.P. se aktivně věnuje ve své praxi - ve spolupráci s odborníky ostatních oborů, bez nichž by komplexní přístup nebyl úplný. Úzce spolupracuje mj. s odborníky oboru logopedie, Mgr. Julií Čefelínovou a Mgr. Leou Šafránkovou. Pravidelně se setkávají při konzultacích lékařských protokolů, podle kterých společně přistupují k pacientovi s cílem dosáhnout té nejvyšší efektivity léčby. Účast tohoto "tria" spolupracujících odbornic na vysoce specializovaném dvoudenním kurzu elastodontické léčby doslova odstartoval nadšení pro aplikaci nových "měkkých" a současně neinvazivních léčebných metod v praxi.

 
                                     24. - 25. 6. 2022                                                                                   2. - 3. 2. 2024

Paní doktorka neustále prohlubuje svoje znalosti a zajímá se o propojení elastodontické léčby s dalšími obory (opakovanou účastí na kurzu "Elastodontická terapie a postura" a prvním mezinárodním kongresu "Ortodoncie dnes", který se konal v italském Miláně za účasti mnoha specialistů oborů ortodoncie, kineziologie, kranio-sakrální osteopatie, fyzioterapie a další).

   
                                                   23. - 24. 2. 2024 | 1. Mezinárodní kongres "Ortodoncie dnes" | Milano, Itálie