FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Matulíková, MUDr. | Ortodoncie Zlín

MUDr. Sylva Matulíková - specialista oboru ortodoncie. Má mnohaleté zkušenosti s ortodontickou léčbou dětí, dorostu a dospělých. Rovněž se zajímá o neinvazivní přístupy léčby a úzce spolupracuje se specialisty z jiných oborů, zvláště pak fyzioterapie a logopedie. Celostní pohled na pacienta pak zúročuje společným přístupem k léčbě nejen postavení těla, funkce ale i závěsného aparátu v kombinaci s logopedickými nácviky.

MUDr. Sylva MATULÍKOVÁ

 

- specialista oboru ortodoncie. Má mnohaleté zkušenosti s ortodontickou léčbou dětí, dorostu a dospělých. Rovněž se zajímá o neinvazivní přístupy léčby a úzce spolupracuje se specialisty z jiných oborů, zvláště pak fyzioterapie a logopedie. Celostní pohled na pacienta pak zúročuje společným přístupem k léčbě nejen postavení těla, funkce ale i závěsného aparátu v kombinaci s logopedickými nácviky.

Kontakt:

  • TEL: 577 221 718
  • e-mail: rovnatkamatulikova@gmail.com
  • https://rovnatkazlin.cz/
  • Kvítková 683, Zlín

Paní doktorka se účastnila dvoudenního kurzu elastodontické léčby, který přinesl vysoce inovativní "měkké" aparátky do praxí ortodontistů. Tyto aparátky umožňují mimo jiné léčit děti s ortodontickými anomáliemi již v raném věku, a to rychle a ve většině případů stabilně a předejít tím pozdějším ortodontickým komplikacím.

Použitím těchto aparátků ve své praxi uplatní MUDr. Matulíková své mnohaleté zkušenosti s funkčními aparátky.