FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Halačková, MUDr. | Ortodoncie Brno

MUDr. Ivana Halačková - specialista oboru ortodoncie s vyšší specializací. Zabývá se ortodontickou léčbou dětí, dorostu a dospělých, a to ve dvou ambulancích. Iniciativně se zajímá o neinvazivní přístupy léčby a dlouhodobě se věnuje celostnímu přístupu léčby celého stomatognátního systému, neboť úzce souvisí s funkčností a posturou (postavením těla). Je propagátorkou široké mezioborové spolupráce.

MUDr. Ivana Halačková | ORTODONCIE

Rozštěpová poradna v areálu FN U sv. Anny (Hansenova budova A, foniatrická ambulance)

Soukromá ortodontická ambulance Božetěchova 13b, 612 00  Brno-Královo Pole


MUDr. Halačková se zabývá ortodontickou léčbou dětí, dorostu a dospělých, a to ve dvou ambulancích. V ortodontické ambulanci Rozštěpového centra Kliniky plastické chirurgie FN u Sv. Anny, Brno a v soukromé ortodontické ambulanci taktéž v Brně. Iniciativně se zajímá o neinvazivní přístupy léčby a dlouhodobě se věnuje celostnímu přístupu léčby celého stomatognátního systému, neboť úzce souvisí s funkčností a posturou (postavením těla). Je propagátorkou široké mezioborové spolupráce.

Kontakt:

Inovativnímu konceptu elastodontické léčby pomocí aparátků A.M.C.O.P. se aktivně věnuje ve své praxi - ve spolupráci s odborníky ostatních oborů, bez nichž by komplexní přístup nebyl úplný. Úzce spolupracuje mj. s odborníky oboru logopedie, Mgr. Julií Čefelínovou a Mgr. Leou Šafránkovou. Pravidelně se setkávají při konzultacích lékařských protokolů, podle kterých společně přistupují k pacientovi s cílem dosáhnout té nejvyšší efektivity léčby. Účast tohoto "tria" spolupracujících odbornic na vysoce specializovaném dvoudenním kurzu elastodontické léčby doslova odstartoval nadšení pro aplikaci nových "měkkých" a současně neinvazivních léčebných metod v praxi.