FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Stomatologická klinika - specializované ortodontické oddělení je klinickým pracovištěm 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Velká část péče je věnována ortodontické léčbě a léčbě dětí a dospělých pacientů s vrozenými vývovojovými vadami obličeje (rozštěpy, hemifaciální mikrosomie, syndromy, těžké skeletální vady obličeje).

Stomatologická klinika - specializované ortodontické oddělení je klinickým pracovištěm 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Velká část péče je věnována ortodontické léčbě a léčbě dětí a dospělých pacientů s vrozenými vývovojovými vadami obličeje (rozštěpy, hemifaciální mikrosomie, syndromy, těžké skeletální vady obličeje).

Kromě jiných zaměření je Stomatologická klinika akreditovaným pracovištěm MZ ČR pro postgraduální doškolování lékařů v oboru ortodoncie. Nyní se připravuje pod vedením MUDr. Magdaleny Koťové, Ph.D. na akreditovaném klinickém pracovišti po dobu 3 let 6 zubních lékařů ke složení specializační atestace z oboru ortodoncie.

  • O klinice - do detailu vstupte klikem na aktivní pole níže: