FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Odborné články a sdělení

Odborné články a sdělení k léčbě aparátky A.M.C.O.P. Dva nejnovější články publikované v ČR v českém jazyce (StomaTeam/Dental Tribune 1/2021) a StomaTeam (elektronicky 2/2022). Rovněž vědecké články v anglickém jazyce ke stažení zde.

CASE REPORTS 1 až 5, pdf ke stažení zde, obsahující:           

  • CASE REPORT_1: M.D.E. female, age 2, has an open bite anterior malocclusion, prolonged finger sucking, anterior bite, atypical swallowing, upper arch contraction.
  • CASE REPORT_2: B.P. female, age 3, presents a mlocclusion of class II skeletal, III molar class and canine Dx and Sx, anterior inverse bite.
  • CASE REPORT_3: R.G. female, age 9, has malocclusion of the upper arch contraction type with slight SX cross bite and absence of space for the 12 and 22 eruption, mandibular contention with no space for 33-43, toothless dislocation, atypical swallowing.
  • CASE REPORT_4: D.E. female, age 9.5, has a malocclusion of Class II skeletal, II Class molar and canine Dx and Sx, deep bite.
  • CASE REPORT_5: P.B. female, age 9.5, presents a malocclusion of Class II skeletal, II Class molar and canine Dx and Sx, midline Sstata Sx, altered inclination of 11 and 21, lower crowding with lingualization fo 32.

Odborný článek publikovaný v Journal    NOVINKA 26. 6. 2023!
of Clinical Medicine 2023.12.4280
Vydavatel MDPI
Účinky elastodontického aparátu na faryngální dýchací cesty
Prostor ve II. třídě malokluze

Odborný článek publikovaný v Cosmetic                   Odborný článek (publikovaný v ČR: StomaTeam,
& Endo Tribune, Italian Edition, Vol. 1,
                      elektronická verze).
issue 1/2019. Poprvé zveřejněno v ČR:
                      Tištěná verze, 1. část, Stomateam 2/2022 - zde
Stomateam č. 1/2021, Dental Tribune
                              Tištěná verze, 2. část, Stomateam 4/2022 - zde
- Czech & Slovak Edition.                                           Tištěná verze, 3. část, Stomateam 2/2023 - zde

4. Odborný článek publikovaný v International           5. Odborný článek publikovaný v Applied
Journal of Environmental Research and Public
           Sciences 2022, 12, 3259 | vydavatel MDPI
Health 2022, 19, 988 | vydavatel MDPI