FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Aktivátory - III. třída

Bioaktivátor pro III. Angleovu třídu je zdravotnický prostředek indikovaný k léčbě mandibulárních protruzí, retrudovaným postavením horních řezáků, často v obráceném skusu. Mnohdy doprovázené atypickým polykáním. Horní řezáky dosedají na přední kluznou rovinu nákusné desky a současně je vyvíjen tlak v zadní rovině oblouku brzdící růst mandibuly.

Bioaktivátory pro III. Angleovu třídu

Bioaktivátor pro léčbu III. třídy je indikován u mandibulárních pseudoprognatií. Malokluze třetí třídy je charakterizovaná mandibulární protruzí, retrudovaným postavením horních řezáků, často v obráceném skusu vzhledem k dolním, který je determinován inverzním maxilomandibulárním vztahem. Často je také tento typ skeletální třídy funkční a představuje pro pacienta velké estetické nepohodlí. Jedním z hlavních průvodních jevů třetích tříd je atypické polykání díky nízké pozici jazyka a jeho propulzivní, nebo-li překotný, tlak na dolní zuby - jazyk má vedoucí vliv na stimulaci růstu madibuly a tím na dolní incizální proklinaci.

Technické specifikace

Aktivátor dosáhne správné pozice oblouků se správným dosedem řezáků díky poloze horních zubů v přední kluzné rovině nákusné desky aktivátoru a současně vyvinutím tlaku v zadní rovině dolního oblouku, který má brzdicí účinek na růst mandibuly. Estetika obličeje se tím zlepšuje. Aktivátor je také indikován k reedukaci dysfunkčního jazyka korekcí jeho pozice a úpravy polykání.

Vlastnosti

 • Koriguje III. skeletální třídy a vrací mandibulu do repozice I. třídy
 • Použití u mléčné, smíšené a trvalé dentice
 • Funkční ortodopedicko-osteaopatické působení
 • Koriguje odchylky oblouků se zlepšením kranio-cerviko-mandibulárního systému
 • Odblokuje okluzi, vyrovnává TMK a koriguje střední osu
 • Upravuje zlozvyky
 • Aktivuje jazyk dotekem na patrový spot
 • Zlepšuje polykání a dýchání nosem u pacientů s návykem  dýchání pusou
 • Eliminuje jakékoliv zásahy jazyka a dysfunkci faciálních svalů ovlivňujících pozici zubů
 • Vhodné při cucání palce
 • Určuje předběžné rovnání zubů
 • Indikuje se u korekce zadního a předního otevřeného skusu
 • Rekondice premaxily odstraněním působení svalových sil zubů, rekoncice labiálního svalu

Aktivátory jsou zelené barvy a mají označení TC. Velikosti 1 -  5.


 NOVINKA - AKTIVÁTORY DTM - snížené hrany
méně invazivní pro větší pohodlí pacienta, měkčí
vhodné při potížích s TMK, bruxismu a při retenční fázi

Jak správně měřit? Podívejte se sem...

Jak mohu aktivátor modifikovat? Podívejte se sem...