FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Aktivátory - II. třída

Bioaktivátor pro II. Angleovu třídu je zdravotnický prostředek indikovaný k léčbě retrognatie s velmi dobrým ortopedickým účinkem. Přední část nákusné hrany dolní čelisti posouvá dolní čelist tak, že řezáky tvoří body kontaktu na sobě, čímž dochází k prodloužení mandibuly s následnou rekondicí TMK.

Bioaktivátory pro II. Angleovu třídu

Bioaktivátor AMCOP pro léčbu II. třídy je indikován k léčbě mandibulární retrognatie. Malokluze druhé třídy je charakterizovaná hlubokým skusem spojeným s retrudovanou dolní čelistí. Tento typ malokluze skeletu má obecně tendenci způsobovat významnou inkompetenci rtů, stejně jako dekompenzaci temporomandibulárních kloubů (TMK), protože jsou nesprávně umístěny, a proto blokovány díky hlubokému skusu a mandibulární retruzi. Tento typ malokluze negativně ovlivňuje estetiku obličeje.

Technické specifikace

Aktivátor navržen s přední kluznou nákusnou destičkou v dolní čelisti, která podmiňuje posun dolní čelisti (v retruzi) dotekem hran horních a dolních řezáků, což zajišťuje prodloužení mandibuly se zvýšením vertikálního rozměru (v případě Deep Bite), retro-inklinaci dolních řezáků, pro-inklinaci horních řezáků (Overjet). Je také indikován ke slepšení dysfunkčních problémů TMK a ke zlepšení labiální kompetence a tím i estetiky obličeje. Aktivátor tedy vrací oblouky z II. třídy do repozice I. třídy.

Vlastnosti

 • Koriguje II. skeletální třídy a vraci mandibulu do repozice I. třídy
 • Použití u mléčné, smíšené a trvalé dentice
 • Funkční, ortopedicko-osteopatické působení
 • Koriguje odchylky oblouků se zlepšením kranio-cervikálně-mandibulárního systému
 • Odblokuje okluzi, vyrovnává TMK a koriguje střední osu
 • Upravuje zlozvyky
 • Aktvuje jazyk dotekem na patrový spot aktivátoru
 • Zlepšuje polykání a dýchání nosem u pacientů s navyklým dýcháním pusou
 • Eliminuje jakékoliv zásahy jazyka a dysfunkci faciálních svalů ovlivňujících pozici zubů
 • Vhodné při cucání palce
 • Určuje předběžné rovnání zubů
 • Indikuje se u korekce hlubokých skusů
 • Obnovuje dolní labiální sval a eliminuje interpozici rtu ve druhé třídě, první divize

Aktivátory jsou oranžové barvy a mají označení SC. Velikosti 1 - 5.


NOVINKA - AKTIVÁTORY DTM - snížené hrany
méně invazivní pro větší pohodlí pacienta, měkčí
vhodné při potížích s TMK, bruxismu a při retenční fázi

 

Jak správně měřit? Podívejte se sem...

Jak mohu aktivátor modifikovat? Podívejte se sem...