FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Aktivátory - I. třída | OGIVÁLNÍ ČELIST

Bioaktivátory pro 1. třídu jsou zdravotnické prostředky a dělí se na 4 modely související s charakteristikou obličeje a typem vhodné terapie pro pacienta. ŽLUTÝ (model F) aktivátor je přizpůsobený ogiválnímu tvaru čelisti (protáhlé, s úzkým a vysokým patrem) typické pro osoby vysokého vzrůstu s protáhlým obličejem. Dolichocefalický kraniální index.

Bioaktivátory pro I. třídu se dělí na 4 modely
související s charakteristikou obličeje a typem vhodné terapie pro pacienta.
2 volitelné okluzální hrany - BASIC a INTEGRAL.

Žlutý bioaktivátor F je přizpůsobený ogiválnímu tvaru čelisti (protáhlé, s úzkým a vysokým patrem) typické pro osoby vysokého vzrůstu s protáhlým obličejem. Dolichocefalický kraniální index.

    

MODEL F (žlutý aktivátor):

  • Frontálně-distální tvar čelistního oblouku protáhlý, s úzkým a vysokým patrem.
  • Obličej: typický pro osoby vysokého vzrůstu s protáhlým obličejem.
  • Kraniální index: dolichocefalus

INDIKACE:

  • dočasná, smíšená a trvalá dentice
  • ideální pro časnou/interceptivní léčbu

2 VOLITELNÉ OKLUZÁLNÍ HRANY:

  • INTEGRAL - určená spíše pro ortopedicko-osteopatické působení, pro léčbu okluzních křivek (např. přední/boční otevřený skus a pro korekci rovnováhy úst. Okluzní rovina působí jako stabilizátor rovnováhy úst. Okluzní roviny byly vytvořeny křivkami Spee a Wilson pro docílení správného nárůstu mandibuly.
  • BASIC - určená pro navýšení vertikálních dimenzí, pro remodelaci alveolárních výběžků, neboť aparátek má zesílenou okluzální hranu v předním úseku (vytlačuje tak zadní zuby a remodeluje tím alveolární výběžky).


 


NOVINKA - AKTIVÁTORY DTM - snížené hrany
méně invazivní pro větší pohodlí pacienta, měkčí
vhodné při potížích s TMK, bruxismu a při retenční fázi
 

Jak správně měřit? Podívejte se sem...

Jak mohu aktivátor modifikovat? Podívejte se sem...