FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Aktivátory BABY a DĚTSKÉ

Baby a dětské aktivátory pro dočasnou a smíšenou dentici (již od 2,5 let). U dětí je prevence prvním krokem léčby a také nástrojem k docílení jejich psychologicko-fyzické pohody. Bez nutnosti pořizovat otisk, pouze na základě jednoduchého intraorálního měření nebo pomocí voskového otisku pro určení velikosti oblouků. Typ D a DC (s dudlíkovým úchopem).

Bioaktivátory BABY A DĚTSKÉ

pro dočasnou a smíšenou dentici - OD 3 DO 5 LET

U dětí je prevence prvním krokem léčby a také nástrojem k docílení jejich psychologicko-fyzické pohody. Použití u dočasné, případně smíšené dentice, a to již od 2,5 let. To vše bez nutnosti pořizovat otisk, pouze na základě jednoduchého intraorálního měření nebo pomocí voskového otisku pro určení velikosti oblouků.

Speciální typ aparátku, který je dostupný i ve tvaru "dudlíku", nevyžaduje otisk a je ideální pro pacienty s dočasným chrupem, zejména pro děti ve věku 2-3 let se zjevnou malokluzí. Primárním  cílem je tedy funkční korekce malokluze, která je u dětí tohoto věku velmi častá.

Terapeutické indikace

Bioaktivátory AMCOP pro mléčný a smíšený chrup typu D a DC (DC s úchopem "dudlíku") jsou zvláště vhodné pro časnou a atraumatickou  terapii dysfunkčních a neuromuskulárních, osteopatických, ortopedických a psychoafektivních problémů. Technické vlastnosti tohoto typu aktivátorů pro děti společně s jednoduchostí použití činí aparátky zvláště důležité pro stimulaci dento-skeletálního růstu a při malokluzích. Indikován je zvláště u dětí  s transversálním nedostatkem horní čelisti při otevřeném skusu, který je důsledkem dysfunkce interpozice jazyka a/nebo dlouhodobého používání samotného dudlíku (či cucání palce).

Rozdíly v barvě a tvaru s úchopem dudlíku nebo bez něj nejsou žádné - pouze pro rozlišení dívek a chlapců. Dudlíkový úchop bude jistě vhodnější pro děti věku 2 - 3 let. Naopak typ D je vhodný do 5 let dítěte.

Technické vlastnosti

Model DC je vybaven štítem a oporou pro úchop, díky čemuž je podobný dětskému dudlíku, aby bylo použití aktivátoru co nejvíce psycho-emocionální, což upřednostňuje provedení neextrakční léčby, kde intercepce působí adekvátně s osteopaticko-ortopedickou korekcí. Z tohoto důvodu může být považován za dento-skeletální růstový stimulátor schopný působit na interferenci a určující příčiny malokluze pro časné a interceptivní působení. Okluzní rovina je dokonale vodorovná bez Speeových a Wilsonových křivek, s ohledem na nepřítomnost prvního stálého moláru.

Ideální pro stimulaci dentoskeletálního vývoje u malých dětí: Léčí různé nepravidelnosti čelistních oblouků, lebky a obličeje a zajišťuje rekondici nervosvalového systému při zatínání zubů v noci. Ideální jako náhrada dlouhodobého používání dudlíku, stimulující správný růst čelisti.

Vlastnosti

  • Používá se u mléčného, případně smíšeného chrupu
  • Koriguje odchylky zubních oblouků
  • Opravuje oboustranný a jednostranný zkřížený skus
  • Koriguje přední otevřený skus
  • Upravuje zlozvyky
  • Aktivuje jazyk dotekem na patrový spot
  • Zlepšuje polykání a dýchání nosem u pacientů s návykem dýchání  pusou
  • Vhodné pro noční zatínání zubů (skřípání)
  • Vhodné pro expanzi oblouků
  • Vhodné při cucání palce

MODEL D - modrý nebo růžový

 

 


MODEL DC - modrý nebo růžový
s dudlíkovým úchopem

  Jak správně měřit? Podívejte se sem...

Jak mohu aktivátor modifikovat? Podívejte se sem...