FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


AMCOP - Materiál a metodika

Aparát využívá jemné třídimenzionální síly, takové, které působí v orální kavitě. Léčba je překvapivě jednoduchá, inovativní a neinvazivní. Výsledky jsou rychlé, přirozené a hlavně stabilní. V preventivní ortodoncii dokáže aparát vyléčeit většinu ortodontických problémů (90 %).

 


LÉČBA BIOAKTIVÁTOREM AMCOP OD FIRMY MICERIUM JE PŘEKVAPIVĚ JEDNODUCHÁ,
inovativní a neinvazivní a lze ji považovat za jedinečnou orofaciální bioortopedii.

Jde o elastický ortodontický aparát s velkou funkční terapeutickou validitou, který ovlivňuje celou orofaciální soustavu.

Harmonizuje disparalelitu skeletální bází maxily a mandibuly a je vhodný pro vyrovnání inklinovaných či rotovaných okluzních rovin pro obnovení správné funkce a dosažení rovnováhy v ústech. Aparát je také velmi cenným pracovním nástrojem pro rozvolnění svalových kontraktur, odstranění různých dalších problémů se svalovým napětím a rehabilitaci temporomandibulárních kloubů (TMK). Je-li správně používán, je schopen nastartovat protizánětlivé a reparativní procesy, které jdou nad rámec pouhé léčby poruch okluze. Poskytuje nám tak možnost u pacienta upravit nerovnováhu symptomatické i psychologické povahy.

Aparát využívá jemné třídimenzionální síly, takové, které působí v orální kavitě.

Výsledky jsou rychlé, přirozené a hlavně stabilní.

V preventivní ortodoncii dokáže aparát vyléčit většinu ortodontických problémů (90 %).

Vztah zubů a obratlů = kraniosakrální systém


OBNOVA FUNKCE = ZRCADLO POSTURÁLNÍ ROVNOVÁHY

Rehabilitační účinek bioaktivátoru se odráží na celém stomatognátním systému: zubech, alveolárních výběžcích, žvýkacích svalech, TMK, tvářích, rtech, jazyku, měkkých tkáních, slinných žlázách, mandibule a maxile, inervaci a vaskularizaci, a tedy i systému dento-kraniofaciálním a cerviko-posturálním. Proto odstraňuje špatné návyky a kraniofaciální dysmorfie - skutečné příčiny malokluze.

Aparáty jsou také doporučovány pro pacienty trpící bruxismem a nočním chrápáním.

AMCOP bioaktivátory od firmy Micerium představují sloučení předností všech existujících funkčních aktivátorů a jsou vhodné pro funkční a individualizovanou léčbu pacienta. Poskytují šírší a lepší možnosti terapie, protože zajišťují harmonický růst orofaciálního systému a stabilizují získaný výsledek. Tvar vychází z potřeby našeho těla vykonávat nějakou funkci. Aparát je určen ke zlepšení neurovegetativních funkcí v ústech, polykání, žvýkání, řeči a dýchání, aby se zlepšila ventilace nosu s návratem k normální funkci naso-oro-laryngo-fyryngeální oblasti.

Elastodontické aparáty jsou vyrobeny z termoplastického materiálu schopného aktivně intereagovat s okluzí, svaly jazyka, svalem orbikularis oris, ale zároveň jsou schopny vytvářet tzv. elastodontický prostor, který představuje ideální místo mezi svaly jazyka (odstředivá sílá) a svaly rtů (dostředivá síla), ve kterém dochází k posunu zubů. Není to samotný aparát, který zajišťuje pohyb zubů, ale rovnováha mezi svaly rtů a jazyka, a díky ní vytvořený neutrální prostor, ve kterém jsou zuby postaveny.

Proto je důležitý terapeutický plán a vhodný výběr aparátu tak, aby se předešlo problémům často spojeným s nutností volit mezi standardním komerčním aparátem a individualizovaným aparátem. Na rozdíl od klasických funkčních aparátů lze elastodontické aparáty používat u pacientů již ve věku 2,5 let. To vše bez nutnosti pořizování otisků, pouze na základě velmi jednoduchého intraorálního měření nebo pomocí minimálně invazivní otiskovací techniky, která používá klasický vosk pro určení velikosti oblouků.

Elastodontické aparáty mohou být standardní nebo individualizované, tj. vyrobené přímo na modelu pacientových zubních oblouků - ty představují velmi důležitý nástroj v rukou ortodontisty k úpravě nejzávažnějších malokluzí i u dospělých pacientů. Elastodontické aparáty jsou založeny na mechanismu účinku aktivátorů, které se zrodily v 50. letech 20. století z myšlenky dvou ortodontistů - profesorů Souleta a Besombese. Původně bylyl navrženy jako retenční aparáty, ale ukázaly se i jako cenná ortopedická zařízení. Tyto aktivátory sestávají z vestibulární clony a lingvální clony z termoplastického materiálu a ve volném centrálním prostoru mezi nimi dochází k biologickému přemísťování zubů: tzv. elastodontický prostor. Aparáty mají proto schopnost simulovat správné vztahy zubních oblouků v I. třídě, které zároveň modifikují a korigují, a jednotlivé tloušťky elastodontu vyvolávají protruzní, retruzní nebo expanzní efekt.

Profesor Besombes při léčbě používal teorii reflexní mastikoterapie: protože mandibula je lebeční "konformátor", posturální modifikace mandibuly spolu s vlivem na horní čelist vyvolává napětí v lebečních saturách, které normalizuje polohu různých kostí lebky prostřednictvím působení na sfenobazilární synchondrózu, poloha zubů je výsledkem této nastolené skeletální rovnováhy.

Elastodontická terapie je geniální v tom, že používá preformované nebo individualizované elastodontické aparáty podle léčebného protokolu, který bere v úvahu velmi časnou terapii u dítěte již od 2,5 let - je terapeutickou cestou během různých růstových fází pacienta, a představuje i možnost využití těchto aparátů u dospělých při předprotetické přípravě.

Mechanismus působení u elastodontických aparátů je takový, že prostřednictvím větší či menší elasticity materiálu je možné zasahovat trojrozměrným způsobem do vztahů v ústní dutině, která je také trojrozměrná. Oproti tomu standardní funkční aparáty pracují dvojrozměrně s okluzními vztahy, které mění pomocí deskových aparátů nebo dlah - terapie je méně biologická tím, že brání dosažení interkuspidace během samotné léčby.


Multidisciplinární spolupráce - spolu s dosažením normokluze pomocí elastodontické terapie je také možné korigovat držení těla a v některých případech jsou pro urychlení a zlepšení léčby užitečné dokonce i fyzioterapie nebo osteopatická terapie. Mnohdy je vhodná také spolupráce s logopedem. Více dále...

Převzato z odborného článku publikovaného v Cosmetic & Endo Tribune, Italian Edition, Vol. 1, issue 1/2019. Poprvé zveřejněno v ČR: Stomateam č. 1/2021, Dental Tribune - Czech & Slovak Edition.


WEBINÁŘE - zde naleznete i úvodní hodinový v češtině - ZDARMA

ZAJÍMÁ VÁS LÉČBA A NESTIHLI JSTE DVOUDENNÍ KURZ o celém know-how?
Máme pro vás kompletní záznam s tlumočením do češtiny.
INFORMUJTE SE.