FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


AMCOP - Elastodoncie a postura

Okluze, estetika a minimálně invazivní přístup jsou hlavními diskutovanými tématy v moderní stomatologii. Velmi důležitým faktorem je postura, neboť lidské tělo je komlexní systém. Aparátky AMCOP slučují přednosti všech existujících funkčních aktivátorů a jsou vhodné pro funkční a individualizovanou léčbu pacienta.

VYVÁŽENÁ ÚSTA PRO ZDRAVÉ TĚLO

Okluze, estetika a minimálně invazivní přístup jsou hlavními diskutovanými tématy v moderní stomatologii.

Minimálně invazivní techniky hrají důležitou roli při dosažení optimální estetiky a předvídatelného funkčního výsledku stomatologického ošetření pacientů. Okluzální vztahy zubů určují polohu dolní čelisti, která skrze elevační a depresní svaly zásadně ovlivňuje polohu hlavy, a ta zase podmiňuje svalový tonus a polohu krčních obratlů, ramenního pletence a pánve.

ELASTODONTICKÁ TERAPIE


"Největším úspěchem ortodontické léčby je dosažení rovnováhy mezi tvarem a funkcí" - C. Gugino.

Elastodontická terapie zjednodušuje nebo dokonce elmiminuje jakékoli následné ortodontické intervence, protože zajišťuje harmonický růst, snižuje počet extrakcí zubů a také zvyšuje stabilitu během léčby. Funkční terapie umožňuje řešit všechny parafunkce jako celek a jejich neutrazací připraví podmínky pro vytvoření ideální a vhodné funkční okluze u každého rostoucího pacienta.

Ideální načasování této terapie u dítěte je předškolní věk, kdy je díky pozoruhodné plasticitě skeletálních struktur léčba rychlá a její výsledek stabilní. Oproti tomu u adolescentů má funkční terapie nevyhnutelně časově omezené působení a efektivitu v závislosti na stupni anomálie a dalších dysfunkčních faktorech. I když jsou výměna chrupu a růst obličeje v zásadě dokončené, funkční terapie může stále měnit var působením ve třech dimenzích.
Pouze čtvrtý rozměr, kterým je čas, se postupně zmenšuje: fráze "dej tomu čas" tu neplatí.

Velmi důležitým faktorem, který je třeba vzít v úvahu a přidat k naší diagnóze, je postura, protože lidské tělo je považováno za komplexní systém, jehož podjednotky jsou anatomicky a funkčně propojeny. To vysvětluje vztah mezi kraniofaciálním komplexem, ramenním pletencem, pánevním dnem a polohou dolních končetin.

V současnosti je známo, že problémy týkající se okluze mohou způsobovat muskuloskeletální dysfunkce, které následně vyvolávají patologie podél páteře skrze definované schéma svalového řetězce (Korbmacher a kol. 2004). Elastodontická léčba proto představuje ideální techniku pro řešení skeletálních a funkčních problémů během růstu a zároveň představuje mimořádný nástroj pro obnovení výšky skusu u dospělého pacienta před protetickou terapií.

ČASTO TY NEJJEDNODUŠŠÍ VĚCI JSOU TAKÉ NEJKRÁSNĚJŠÍ,

ALE TAKÉ SE ČASTO STÁVÁ, ŽE PŘESTO, ŽE JE MÁME TÉMĚŘ POD NOSEM,
NEVŠIMNEME SI JICH

Funkční aktivátory A.M.C.O.P. slučují přednosti všech existujících funkčních aktivátorů a jsou vhodné pro funkční a individualizovanou léčbu pacienta:

  • myofunkční (BIONATOR DI BALTERS, ANDRESEN-HAUPL, KLAMMT, HARVOLD WOODSIDE, CERVERA - BIMLER)
  • myodynamické (KINETOR-SANDERS, DUCOVATOR - PLANAS, TWIN BLOCK /CLARK/, HERRENS - PLACCA BASSANI, U-BOW.ATT.KARVETSKY)
  • kombinované (BASS, DUCOVATOR, LEHMAN, BERLINER ATT.MIETHKE, TEUSCHER)

Převzato z odborného článku publikovaného v Cosmetic & Endo Tribune, Italian Edition, Vol. 1, issue 1/2019. Poprvé zveřejněno v ČR: Stomateam č. 1/2021, Dental Tribune - Czech & Slovak Edition. 


 

WEBINÁŘE - zde naleznete i úvodní hodinový v češtině - ZDARMA

ZAJÍMÁ VÁS LÉČBA A NESTIHLI JSTE DVOUDENNÍ KURZ o celém know-how?
Máme pro vás kompletní záznam s tlumočením do češtiny.
INFORMUJTE SE.