FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


AMCOP a dysfunkce TMK

Při komplexní problematice TMK dysfunkcí existují specifické indikace.

Problematika dysfunkce TMK

Při komplexní problematice TMK dysfunkcí existují specifické indikace. Při extraartikulární dysfunkcích s okluzodentální patogenezí je indikován aktivátor podle Shorea z velmi elastického materiálu o nízké tvrdosti (51 Shore). Mohou jej používat pacienti s fyziologickými TMK nebo patologickým poškozením TMK v prvním stadiu.

U pacientů s intraartikulární patologií či s patologií diskokondylárního komplexu, u kterých je potřeba stabilizovat klouby, je možné použít pro počáteční období (asi 6 - 8 měsíců) aktivátor s nákusnou repoziční destičkou o vysoké tvrdosti podle Shorea s hojivým účinkem na kloubní struktury a následně použít druhý aparát s nízkou tvrdostí podle Shorea, který má myorelaxační účinek na svalové kontraktury. Tímto způsobem je možné pomocí remodelace alveolárního výběžku dosáhnout extruze zadních zubů a relativního zvýšení skusu s úpravou dysfunkce.

Informujte se na speciální typ aparátků AMCOP označených DTM.

Dostupné pro I., II. a III. třídu.