FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Magnum™ - nekonvert. dvojkanyla, .018 okluzálně

Magnum™ bukální dvojcestné kanyly nekonvertibilní - dostupné v provedení k lepení a k bodování, slot .018 a .022. Přídatná kanyla .018 okluzálně.


  • Dostupné k bodování a přímému lepení
  • Klinicky velmi účinný typ kanyly, pohodlné pro pacienta
  • Zaoblený a zahnutý háček na konci s kuličkou je komfortní na okluzi a neirituje měkké tkáně
  • Snadné ligování
  • Přídatná kanyla okluzálně - slot .018

 


Ceny naleznete v ceníku orto zde