FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Magnum™ - konvertibilní 3-kanyly

Magnum™ bukální trojcestné kanyly konvertibilní - dostupné v provedení k lepení a k bodování, základní slot .018 a .022. Přídatná kanyla .018. HG kanyla okluzálně (.045 nebo .051).